Phần mềm kế toán 3TSoft: Khai báo công thức ô Đã nhận đủ số tiền ở Phiếu chi

11/11/2015 |  Lượt xem: 939

Trong Phiếu thu, phiếu chi có ô Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ), khách hàng không muốn viết tay mà muốn nó nhảy tự động giống ô Viết bằng chữ. Bài viết này, Phần mềm kế toán 3TSoft hướng dẫn lấy công thức tại ô Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ) trong Phiếu thu.

Lưu ý: Để vào sửa được các mẫu báo cáo trong phần mềm kế toán 3TSoft thì bạn phải cập nhật bản quyền cho CSDL bạn đang muốn sửa.

Bước 1: Chọn báo cáo muốn sửa àNhấn Ctrl+F3 – Sửa mẫu báo cáo

Bước 2: Xóa dòng cạnh ô Đã nhận đủ số tiền.

Bước 3: Kẻ thêm ô

Chọn mục Position để thay đổi kích thước, độ dài và dịch trên hoặc xuống của ô.

LEFT

Tăng số là dịch sang phải

Giảm số là dịch sang trái

TOP

Tăng số là dịch lên trên

Giảm số là dịch xuống dưới

WIDTH

Tăng giảm chiều rộng ô

HEIGHT

Tăng giảm chiều cao ô

Bước 4 : Lấy công thức tại ô vừa mới thêm

Lưu ý: Khi sửa xong mẫu báo cáo phải nhấn vào Preview xem có lỗi không rồi mới lưu.

Xem video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu