Phần mềm kế toán 3TSoft: Copy ô chứng từ là ngày ký

19/10/2015 |  Lượt xem: 789

Nhiều kế toán khi in chứng từ sổ sách ra muốn phần mềm mặc định sẵn phần ngày tháng ở phía dưới chứng từ (ở phần chữ ký) tự động nhảy theo ô ngày tháng ở phía trên. Bài viết này, Phần mềm kế toán 3TSoft sẽ hướng dẫn các bạn để ô ngày tháng ở phần chữ ký tự động nhảy theo ô ngày tháng phía trên của chứng từ.

Bước 1: Chọn chứng từ muốn sửa mẫu báo cáo

Bước 2: Copy công thức tại ô CTVT.ngay_Ct sang ở ngày tháng ở phần chữ ký phía dưới.

Lưu ý: Chỉ những mẫu chứng từ được đánh dấu đỏ ở góc chứng từ trong sửa mẫu báo cáo mới cài đăt tự động nhảy theo ô ngày ngày tháng phía trên được.

Xem video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu