Tổng hợp công tác kế toán trong năm tài chính

30/03/2016 |  Lượt xem: 3120

TỔNG HỢP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG NĂM TÀI CHÍNH

 

-   Làm thủ tục đặt in hóa đơn, lập thông báo phát hành hóa đơn.

-   Lập báo cáo thuế hàng tháng, hạn nộp là ngày 01 đến ngày 20 của tháng tiếp theo.

-   Lập tờ khai TNCN mẫu 02/KK-TNCN theo tháng. Hạn nộp là ngày 1 đến 20 của tháng tiếp theo.

-   Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính. Hạn nộp từ ngày 01 đến ngày 30 của tháng đầu quý tiếp theo.

-   Lập bảng lương để tính ra số thuế TNCN và tiến hành nộp tờ khai thuế TNCN theo quý (nếu phát sinh TNCN phải nộp).

-   Làm tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Lưu ý là hạn nộp là vào ngày 20 của tháng đầu quý. Thông thường kế toán rất hay mắc lỗi do không nắm được luật thuế của điểm này.

-   Làm tờ khai thuế môn bài nếu có sự thay đổi về vốn điều lệ hạn cuối cùng phải nộp là 31/12 của năm có sự thay đổi. Vấn đề thuế môn bài tuy rất nhỏ nhưng thường kế toán cuối năm có nhiều việc sẽ rất dễ quên và dẫn đến việc nộp phạt.

-   Báo cáo thuế tháng vào thời điểm cuối năm kế toán nên rà soát lại xem chúng ta nên kê khai tờ khai thuế tháng có gì sai sót ko. Nếu sai chúng ta còn kịp thời điều chỉnh số liệu trên tờ khai cũng như điều chỉnh cách hạch toán trong năm tài chính là tốt nhất.

-   Một công việc vô cùng quan trong mà khi đi phỏng vấn nhà tuyển dụng thường hay hỏi đó là bạn có thể thiết lập BCTC hay không? Bí quyết để kế toán nhìn vào BCTC kế toán đã hiểu các vấn đề tồn đọng trong báo cáo đó là gì? Hạn nộp của BCTC là 31/03/N+1. Trong BCTC bao gồm cả việc lập quyết toán thuế TNDN cuối năm theo mẫu 03/TNDN trên HTKK.

-   Kế toán đừng quên việc lập và nộp quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN (trong cả TH DN có phải nộp thuế TNCN cho người lao động hay ko).

Xem thêm:

Hướng dẫn cách làm giảm số thuế

Quy định về tiền lương trong doanh nghiệp mới nhất năm 2016

Thời hạn nộp và mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Phương pháp trực tiếp