3TSoft - Khai báo tham số hệ thống

27/04/2021 |  Lượt xem: 4552
- Tự động xóa chứng từ kế toán kèm theo
Trong trường hợp khách hàng sử dụng các mã nhập xuất có tạo chứng từ kế toán kèm theo, ví dụ như, sử dụng Mã nhập xuất: 111M, 111B, 112M, 112B. Sau khi hạch toán khách hàng thấy sai sót trong nghiệp vụ hạch toán của mình và muốn xóa chứng từ Phiếu nhập mua hàng/Hóa đơn bán hàng và khi đó muốn phần mềm sẽ tự động xóa luôn chứng từ phiếu kế toán được tạo ra kèm theo (Phiếu thu, Phiếu chi, Báo có , Báo nợ, Phiếu kế toán) thì cần thực hiện khai báo trong phần mềm như sau:
Vào phần Hệ thống ⇒ Khai báo tham số hệ thống Phần II ⇒ Tích chọn vào: Tự động xóa chứng từ kế toán kèm theo  Chấp nhận
 
- Hiện danh sách khi sửa chứng từ
 Trong trường hợp khách hàng vào lập và xem báo cáo: muốn thực hiện các chức năng hủy, xóa, hay thêm mới, in chứng từ, ... trực tiếp khi xem báo cáo thì có thể thực hiện khai báo như sau: 
Vào phần Hệ thống ⇒ Khai báo tham số hệ thống ⇒  Phần III ⇒ Tích chọn: Hiện danh sách khi sửa chứng từ ⇒ Chấp nhận 
 
 
- Hình thức thanh toán mặc định
Trường hợp sử dụng Hóa đơn điện tử, khi hoàn thiện hóa đơn, muốn phần mềm mặc định là hình thức mà khách hàng hay sử dụng thì khai báo trong phần mềm như sau:
Vào phần Hệ thống ⇒ Khai báo tham số hệ thốngPhần IV ⇒ Khai báo phần: Hình thức thanh toán mặc định khi in hóa đơn: hình thức thanh toán khách hàng hay sử dụng ⇒ Chấp nhận
 
Chúc quý khách hàng thực hiện thành công!