Danh sách phần mềm tiện ích

13/11/2014 |  Lượt xem: 38897
 
 

3TViewer

Phần mềm cho phép điều khiển máy tính từ xa do EZSOFT xây dựng.

     

UltraViewer 6.2

Phần mềm cho phép điều khiển máy tính từ xa.

     

TeamViewer 15

Phần mềm cho phép điều khiển máy tính từ xa.

     

Binn

     

Công cụ quản lý dữ liệu (eZTOols)

Công cụ quản lý dữ liệu của phần mềm kế toán 3TSoft.

     

EZRunupdate

     

Công cụ di chuyển dữ liệu giữa 2 cơ sở dữ liệu của 3TSoft (eZMoveDB)

     

SQL Profiler Tool

For database developers only.

     

Bộ gõ tiếng Việt Unikey

     

Microsoft SQL Server 2005 Express

     

Microsoft® SQL Server® 2008 R2 SP2 (version: 10.50.1617)

     

Microsoft® SQL Server® 2012

     

Foxit Reader

Foxit Reader là công cụ xử lý file PDF.

     

Hamachi

Hamachi là một công cụ để kết nối qua Internet các máy tính với nhau thông qua một hệ thống mạng lan ảo. 

     
Phần mềm hỗ trợ giải nén Winrar 
     

Internet Download Manager 5.17 

Phần mềm kế toán 3TSoft cho phép chuyển đổi dữ liệu dễ dàng từ Excel hoặc bất kỳ Phần mềm kế toán nào đó mà doanh nghiêp đang sử dụng nay có nhu cầu chuyển đổi sang 3TSoft . Tiện ích này giúp tiết kiệm 98% thời gian nhập liệu, chuyển số dư từ đó giúp bạn bắt đầu làm việc với 3TSoft  một cách dễ dàng.