3TSoft - Cách gỡ, xóa cơ sở dữ liệu phần mềm kế toán 3TSoft.

24/02/2015 |  Lượt xem: 17903

Kính chào Quý khách hàng!

Để quản lý các cơ sở dữ liệu Phần mềm kế toán 3TSoft, khách hàng có thể sử dụng công cụ eZTOols. Với công cụ này, người sử dụng có thể thao tác nhanh các chức năng gồm:

 • Tạo mới dữ liệu
 • Gắn dữ liệu
 • Sao lưu dữ liệu
 • Phục hồi dữ liệu
 • Xem dữ liệu
 • Gỡ bỏ cơ sở dữ liệu
 • Xóa cơ sở dữ liệu
 • Di chuyển dữ liệu có chọn lọc
 • Di chuyển toàn bộ dữ liệu
 • Cho phép thực hiện một câu lệnh SQL

Sau đây, EZSOFT xin giới thiệu chi tiết 2 chức năng Gỡ bỏ và Xóa cơ sở dữ liệu. Việc gỡ bỏ hay xóa cơ sở dữ liệu sẽ giúp khách hàng loại bỏ các cơ sở dữ liệu không cần dùng đến khỏi danh sách cơ sở dữ liệu truy cập khi đăng nhập vào Phần mềm kế toán 3TSoft.

Cách thức thực hiện chi tiết như sau:

Bước 1: Mở công cụ eZTOols.

 • Công cụ eZTOols có sẵn trong thư mục chương trình chạy phần mềm. Muốn tìm thư mục chương trinh chạy khách hàng thực hiện bằng cách: Chuột phải vào biểu tượng đăng nhập phần mềm 3TSoft chọn mục "Properties" xem đường dẫn của thư mục cài đặt.
 
 
 • Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tải chương trình eZTOols riêng Tại đây.

Bước 2: Đăng nhập công cụ eZTOols.

 • Kích đúp vào biểu tượng eZTOols. 
 • Hiện màn hình đăng nhập.
 • Thông tin đăng nhập gồm: Máy chủ - Người sử dụng - Mật khẩu (mật khẩu thường mặc định là 3TSoft.vn) tương tự như thông tin đăng nhập vào phần mềm.
 • Nhấn "Kết nối" sau khi đã điền xong thông tin đăng nhập.

 

Bước 3: Gỡ hoặc Xóa bỏ cơ sở dữ liệu.

 • Tại danh sách cơ sở dữ liệu khách hàng đang sử dụng, đặt chuột vào cơ sở dữ liệu muốn Gỡ bỏ hoặc xóa.
 • Nhấn chuột phải hiện danh sách chức năng. Khách hàng chọn Gỡ cơ sở dữ liệu hoặc Xóa bỏ cơ sở dữ liệu.
 • Phần mềm sẽ thông báo "Đã thực hiện xong" khi thực hiện thành công.
Chú ý:
 • Gỡ cơ sở dữ liệu: Tên cơ sở dữ liệu sẽ bị xóa khỏi danh sách cơ sở dữ liệu đăng nhập. File gốc dữ liệu vẫn được bảo toàn tại thư mục lưu trữ dữ liệu.
 • Xóa cơ sở dữ liệu: Tên cơ sở dữ liệu sẽ bị xóa khỏi danh sách cơ sở dữ liệu đăng nhập. Đồng thời file gốc dữ liệu cũng sẽ bị xóa bỏ trong thư mục lưu dữ liệu. Như vậy chỉ khi nào chắc chắn không cần sử dụng file gốc dữ liệu nữa khách hàng mới thực hiện chức năng này.
 
Chúc quý khách hàng thực hiện thành công!