3TSoft - Phần mềm kế toán cập nhật ngày 18/05/2015

15/05/2015 |  Lượt xem: 9705

NỘI DUNG CẬP NHẬT PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3TSOFT BAO GỒM:

  1. Nâng cấp lên SQL 2005 (tức là chỉ cài được với SQL 2005 trở lên)
  2. Cho phép phân quyền xem giá, sửa giá tại các chứng từ vật tư (phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn, …)
  3. Cấm xem phiếu nhập, giá vốn tại hóa đơn bán hàng, phiếu hàng bán bị trả lại khi người sử dụng không có quyền truy cập phiếu nhập mua
  4. Cho phép khóa dữ liệu theo từng nhóm người sử dụng
  5. Kê khai hóa đơn giá trị gia tăng: Cho phép nhập tên mặt hàng, Mẫu hóa đơn, Mã hóa đơn, Ký hiệu
  6. Khi lập bảng kê hóa đơn, hiện đầy đủ các cột: Tên mặt hàng, Mẫu hóa đơn, Mã hóa đơn, Ký hiệu. Giúp cho việc tra cứu thuận tiện.
  7. Bổ sung báo cáo so sánh vật tư thực tế và dự toán công trình
  8. Bổ sung báo cáo phân tích giá thành công trình mẫu 2
  9. Và một số nội dung nhỏ khác