3TSoft - Phần mềm kế toán cập nhật ngày 14/03/2016

14/03/2016 |  Lượt xem: 6799

Ngày 14/03/2016, Phần mềm kế toán 3TSoft đã cập nhật phù hợp với HTKK 3.3.6.

Download bản cập nhật tại Công ty Cổ phần EZSOFT - Phần mềm kế toán 3TSoft

Lưu ý:

  1. Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.
  2. Đối với trường hợp cài 3TSoft Thông tư 200 trước ngày 14/03/2016, ngoài việc nâng cấp phần mềm, người sử dụng cần thay đổi 2 chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:
  • Đổi mã số chỉ tiêu [25] thành chỉ tiêu [26]
  • Đổi mã số chỉ tiêu [24] thành chỉ tiêu [25]