3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 24/08/2010

07/08/2014 |  Lượt xem: 8335

Các nội dung được cập nhật Phần mềm kế toán 3TSoft bao gồm:

  • Cho phép thay đổi độ rộng của các cột trong phần xem báo cáo và danh mục.
  • Sửa lỗi phân bổ định mức lượng khi có vật tư thừa cuối kỳ mà không có định mức.
  • Sửa các loại mã khi có sử dụng tiếng Việt trong mã.
  • Lưu phân bổ chung, phân bổ hệ số khi không có dòng chi tiết.
  • Không cho phép thay đổi địa chỉ, mã số thuế trong phần "Chọn đơn vị cơ sở"
  • Cho phép in hóa đơn đỏ từ Phần mềm kế toán 3TSoft: Khi in hóa đơn, bạn chọn “Hóa đơn đỏ”. Tuy nhiên, tôi chỉ phác thảo các thông tin để có thể in hóa đơn đỏ (tên khách hàng, hình thức thanh toán, mã số thuế, hàng hóa và số lượng kèm theo, …) nhưng vị trí có thể chưa đúng với vị trí trên mẫu hóa đơn của doanh nghiệp nên bạn cần bấm Ctrl+F3 để di chuyển các thông tin đó đến vị trí phù hợp trên hóa đơn của doanh nghiệp.
  • Cho phép in sẵn tên người ký trên chứng từ và báo cáo. Để đăng ký in sẵn tên người ký bạn làm như sau:

- Đóng tất cả các cửa sổ đang mở.

- Chọn menu “Hệ thống”, chọn “Khai báo tham số hệ thống”, chọn “Phần II”, chọn “In sẵn tên người ký trên chứng từ và báo cáo”.

- Chọn menu “Hệ thống”, chọn “Chọn đơn vị cơ sở”, chọn “Yes”, bấm F3, nhập tên giám đốc, tên kế toán trưởng, tên thủ quỹ, tên thủ kho.

- Tên người lập phiếu, người lập biểu sẽ lấy tên người sử dụng đang đăng nhập. Bạn có thể thay đổi tên người đăng nhập bằng cách vào menu “Hệ thống”, chọn “Quản lý người sử dụng”.

- Tên người nộp tiền, người nhận tiền, người giao hàng, người nhận hàng sẽ lấy thông tin “Ông bà” trên chứng từ.

  • Cho phép chọn các mặt hàng theo hóa đơn bán hàng khi in mã vạch cho các hàng hóa. Tức là, bạn có thể chọn các hóa đơn xuất hàng để in mã vạch cho các hàng hóa trên các hóa đơn đó.
  • Sửa lỗi khi tính giá vốn theo phương pháp “Bình quân gia quyền – Trung bình tháng”. Lỗi đó xảy ra khi có các mặt hàng hoặc chi tiết xuất kho mà bạn không muốn tự động cập nhật giá (tức là bạn sẽ tự nhập giá vốn khi xuất). Hiện tại chương trình vẫn cập nhật giá cho các chi tiết đó mặc dù phần giá trị không bị cập nhật lại (có nghĩa là phần giá trị không sai).

Chúc các bạn thành công!

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký bản quyền mà "Địa chỉ" và "Mã số thuế" không chính xác thì sẽ phải đăng ký lại nếu cập nhật. Bạn chỉ cần gửi lại thư với tiêu đề "Đăng ký lại bản quyền Phần mềm kế toán 3TSoft" với Tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế chính xác về hòm thư ezsoft.support@gmail.com. Tôi sẽ cấp lại.