3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 19/11/2010

07/08/2014 |  Lượt xem: 6031
 Các nội dung cập nhật Phần mềm kế toán 3TSoft gồm:
 1. Hoàn thiện chức năng in hóa đơn GTGT: Cho phép in tỷ giá nếu đồng tiền phát sinh trên hóa đơn là ngoại tệ.
 2. Thêm mẫu in hóa đơn xuất khẩu
 3. Hoàn thiện mẫu in phiếu nhập kho trong trường hợp có thuế nhập khẩu
 4. Sữa lỗi trong chức năng vật tư thừa cuối kỳ
 5. Cho phép chọn mẫu in ủy nhiệm chi
 6. Mở rộng thông tin cho phần mẫu in chứng từ (cho phép nhập nhiều mẫu hơn)
 7. Trong danh mục vật tư, hàng hóa. Nếu là dịch vụ thì khi nhập chứng từ vật tư (Phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn bán hàng, …) thì không cho nhập mã kho, không thể hiện ở các báo cáo kho (Báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo tồn kho, …)
 8. Bổ sung tổng số lượng tại các bảng kê hàng hóa (Bảng kê phiếu nhập, bảng kê phiếu xuất, …)
 9. Tự động sao lưu số liệu khi phục hồi số liệu, sao lưu vào thư mục mặc định, nếu thư mục mặc định không tồn tại thì sẽ sao lưu vào thư mục chứa cơ sở dữ liệu.
 10. Xác định số hóa đơn và series của hóa đơn bán hàng khi thêm mới
 11. Cho ngày chứng từ luôn bằng với ngày phát sinh khi thêm mới chứng từ
 12. Và một số chi tiết nhỏ khác
Download bản cập nhật tại ..
 
Lưu ý: Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.
 
Chúc các bạn thành công!