3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 18/04/2011

03/11/2014 |  Lượt xem: 6980

I. Giải pháp hóa đơn tự in với Phần mềm kế toán 3TSoft

Để giải quyết nhu cầu của một số doanh nghiệp tự in hóa đơn, EZSOFT đã hoàn thiện tính năng cho phép doanh nghiệp tự ra thông báo phát hành và in hóa đơn với mã số bảo mật.

Bước 1: Lựa chọn hình thức phát hành hóa đơn
 

Bước 2: Bổ sung một số thông tin trong phần khai báo "Thông tin doanh nghiệp"
 

Bước 3: Chọn theo menu như hình dưới để lập "Thông báo phát hành hóa đơn"
Chọn theo menu:
 
 
Lập "Thông báo phát hành hóa đơn": Cho phép 7 "Nguyên tắc bảo mật" và 3 "Nguyên tắc đảo số" để bảo mật hóa đơn
 
 
Bước 4: Lập hóa đơn
 

 
Bước 5: In hóa đơn bạn sẽ có kết quả như hình dưới
Lưu ý: Trong trường hợp cần xác định hóa đơn là hợp lệ hoặc không hợp lệ. Bạn chọn menu “Hệ thống”, chọn “Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn tự in”, và làm theo hình dưới


II. Hoàn thiện chức năng kết xuất dữ liệu sang PM Hỗ trợ kê khai thuế 2.5.4
III. Cho phép nhập giá bán đã có thuế GTGT