3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 16/02/2012

04/07/2014 |  Lượt xem: 6182
Nội dung cập nhật Phần mềm kế toán 3TSoft gồm:
 1. Cho phép chọn máy chủ, tên cơ sở dữ liệu tại màn hình đăng nhập. Điều này giúp cho những người làm nhiều công ty sẽ đơn giản hơn trong quá trình thực hiện (hình dưới).
 2. Sửa lỗi máy tính cá nhân.
 3. Sửa lỗi autofilter trong phần kiểm tra dữ liệu.
 4. Cho phép copy dữ liệu vào các ô trên chứng từ (đặc biệt là phần danh sách chi tiết).
 5. Cho phép phục hồi dữ liệu khi không có User và Password đăng nhập SQL Server.
 6. Cho phép truyền - nhận dữ liệu khi không có User và Password đăng nhập SQL Server.
 7. Cài đặt sẵn công cụ hỗ trợ từ xa TeamViewer.
 8. Cải thiện tốc độ thể hiện dữ liệu.
 9. Cho phép thay đổi và lưu tên mặt hàng khi lập hóa đơn bán hàng.
 10. Cho phép lấy tỷ giá lẻ (có số sau dấu phẩy) khi lập chứng từ.
 11. Chỉ in những phát sinh với tài khoản ngầm định tại chứng từ kế toán. Ví dụ: Nếu bạn có nghiệp vụ nộp thuế VAT hàng nhập khẩu, bạn làm phiếu chi Nợ 33312, Có 1111 đồng thời ghi Nợ 1331, Có 33312 ngay trong phiếu chi thì phần mềm chỉ in nghiệp vụ Nợ 33312, Có 1111.
 12. Và một số chỉnh sửa nhỏ khác.

 

Download bản cập nhật tại ..
 
Lưu ý: Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.

Chúc các bạn thành công!