3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 14/01/2015

19/12/2014 |  Lượt xem: 9129

NỘI DUNG CẬP NHẬT PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3TSOFT GỒM:

  1. Nâng cấp chức năng kết xuất sang HTKK 3.3.0
  2. Và nhiều nội dung khác.

Download bản cập nhật tại Công ty Cổ phần EZSOFT - Phần mềm kế toán 3TSoft

Lưu ý:

  1. Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.
  2. Các nội dung cập nhật này đã được nâng cấp cho tất cả các phiên bản của Phần mềm kế toán 3TSoft.

NGÀY PHÁT HÀNH: 14/01/2015

Chúc các bạn thành công!