3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 12/03/2011

04/07/2014 |  Lượt xem: 5402
 Các nội dung cập nhật Phần mềm kế toán 3TSoft gồm:

1. Kết xuất ra excel



- Nếu chọn "Tất cả các cột" thì toàn bộ dữ liệu có trong bảng đang hiển thị tại danh sách kết xuất sẽ được kết xuất ra excel. Thường chương trình chỉ hiển thị một phần dữ liệu lên danh sách, một số nội dung khác chưa được thể hiện.
- Nếu chọn "Kết xuất các cột được hiển thị" thì toàn bộ nội dung hiển thị trong danh sách hiện tại sẽ được kết xuất ra excel.

2. Lọc dữ liệu

 

- Nếu chọn "Tìm tất cả các cột" thì nội dung bạn cần lọc sẽ được lọc theo tất cả các cột trong danh sách.
- Nếu chọn "Tìm tại cột hiện tại" thì nội dung bạn cần lọc sẽ chỉ được lọc theo cột mà bạn bấm vào điều kiện lọc.

3. Tìm kiếm: Bạn để con trỏ vào danh sách và bấm Ctrl+F


4. Và một số chi tiết nhỏ khác.

Download bản cập nhật tại ..

Lưu ý: Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.