3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 10/10/2010

07/08/2014 |  Lượt xem: 6877

Các nội dung được cập nhật Phần mềm kế toán 3TSoft gồm:

 1. Cho phép cấm quyền tất cả các chức năng một cách nhanh chóng (chỉ một lần bấm chuột), phân quyền theo cả cột.
 2. Không cho phép nhập đối tượng có mã số thuế trùng nhau
 3. Đưa phần mềm hỗ trợ từ xa (Team Viewer) trực tiếp vào phần mềm
 4. Bổ sung một màn hình chọn mẫu in chứng từ với thông tin phù hợp với các chứng từ không phải hóa đơn bán hàng.
 5. Xuất kho nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm với trường hợp có nhóm định mức khi xây dựng định mức sản phẩm, chương trình sẽ tự động chọn những vật tư trong nhóm còn tồn để xuất, nếu không đủ thì sẽ chọn ngẫu nhiên một vật tư trong nhóm để xuất.
 6. Thêm cột Mã đối tượng, Tên đối tượng vào các báo cáo chi tiết gồm: Sổ chi tiết tài khoản, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ chi tiết công nợ.
 7. Thêm cột Mã sản phẩm vào bảng kê phiếu xuất
 8. Đưa phiếu nhập xuất thẳng vào bảng kê phiếu xuất
 9. Thay đổi cách lấy diễn giải chi tiết trên các báo cáo: Sổ chi tiết tài khoản, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ cái tài khoản, Sổ chi tiết công nợ
 10. Sửa lỗi sắp xếp trên Sổ cái tài khoản, Nhật ký thu tiền, Nhật ký chi tiền, Nhật ký mua hàng, Nhật ký bán hàng
 11. Sửa lỗi đọc số ra chữ khi số chữ số sau dấu chấm thập phân lớn hơn 2
 12. Bổ sung “Báo cáo bán hàng theo mặt hàng – khách hàng”
 13. Bổ sung “Báo cáo bán hàng theo khách hàng – mặt hàng”
 14. Bổ sung “Báo cáo tổng hợp xuất kho cho công trình (mẫu theo vật tư – công trình)”
 15. Bổ sung “Báo cáo tổng hợp xuất kho cho công trình (mẫu theo công trình – vật tư)
 16. Bổ sung “Báo cáo tổng hợp xuất kho cho sản phẩm (mẫu theo vật tư – sản phẩm)”
 17. Bổ sung “Báo cáo tổng hợp xuất kho cho sản phẩm (mẫu theo sản phẩm – vật tư)”
 18. Và một số nội dung nhỏ khác như: Cho phép bấm phím ESC tại cửa sổ đăng nhập, Hiện thông báo “Đã thực hiện xong.” khi lưu khấu hao, …

Lưu ý: Với những bạn đang sử dụng Phần mềm kế toán 3TSoft, khi cập nhật chương trình, các bạn sẽ chọn đường dẫn cài đặt Phần mềm kế toán 3TSoft để nâng cấp.