3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 10/02/2014

04/07/2014 |  Lượt xem: 5820
Nội dụng cập nhật Phần mềm kế toán 3TSoft gồm:
 1. Cho phép sửa tên hàng trong các phiếu mua hàng, nhập xuất.
 2. Cho phép in phiếu kế toán tại các chứng từ vật tư.
 3. Thêm cột số hóa đơn đỏ trong bảng kê hóa đơn
 4. Thêm nút SUM vào cửa sổ danh sách chứng từ.
 5. Thêm tên đơn vị vào cửa sổ chứng từ báo cáo
 6. Cho phép chỉ đánh chiết khấu trên hóa đơn bán hàng
 7. Nâng cấp HTKK 3.2.0 cần đổi đường dẫn mặc định thành HTKK320
 8. Thay đổi cơ chế truyền nhận dữ liệu.
 9. Tạo mã sản phẩm bằng phím Ctrl+T tại ô mã sản phẩm trên danh mục vật tư - hàng hóa
 10. Cho phép khai báo theo người sử dụng phần số sau dấu thập phân của máy tính cá nhân
 11. Cho phép khai báo theo người sử dụng trái thái của cửa sổ nhập chứng từ
 12. Và một số chi tiết nhỏ khác.
Download bản cập nhật tại ..
 
Lưu ý: Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.
 
Chúc các bạn thành công!