3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 09/12/2013

04/07/2014 |  Lượt xem: 5685
Nội dung cập nhật Phần mềm kế toán 3TSoft gồm:
Bổ sung phím tắt (phím nóng) cho màn hính chính:


Chức năng Phím tắt
Phần hành F2
Thống kê F3
Báo cáo F4
Tính giá vốn F10
Tính khấu hao F11
Bút toán khóa sổ F12
Các phần hành cụ thể Alt+1, Alt+2, Alt+3, ..., Alt+8
Các chứng từ theo phần hành 1, 2, 3, ..., 9

Ví dụ: Khi bạn muốn chọn "Hóa đơn bán hàng", bạn sẽ bấm Alt+2 và chọn 6

Download bản cập nhật tại ..
 
Lưu ý: Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.

Chúc các bạn thành công!