3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 05/11/2012

04/07/2014 |  Lượt xem: 7137
  Nội dung cập nhật Phần mềm kế toán 3TSoft gồm:
 1. Khi thay đổi tỷ giá không tính lại tổng tiền ở phiếu kế toán.
 2. Thay đổi cách phân bổ tỷ lệ sản phẩm
 3. Sửa lỗi "Sổ chi tiết vật liệu, hàng hóa" khi không có phát sinh trong kỳ thì không lên.
 4. Tại "Bảng cân đối số phát sinh", nếu ngày đầu năm bằng với "Từ ngày" thì sẽ bỏ cột "Lũy kế"
 5. Tính giá xuất kho cho hàng hóa ngoài bảng
 6. Thêm báo cáo Nhập – Xuất – Tồn kho ngoài bảng nhóm theo hợp đồng.
 7. Sổ chi tiết công nợ cho phép không chi tiết theo tài khoản đối ứng.
 8. Hệ số quy đổi vật tư - hàng hóa, nếu để số âm thì sẽ chia, rất hữu ích với những mặt hàng có hệ số không chẵn. Ví dụ: Đơn vị tính là hộp, đơn vị quy đổi là viên, một hộp là 6 viên, nếu quy 1 (viên) = 0,1667 (hộp), khi thực hiện nhập xuất 6 (viên) thì lấy 6 x 0.1667 = 1,0002 (hộp) như vậy sẽ không đúng. Trong trường hợp này, bạn sẽ nhập đơn vị quy đổi là -6, chương trình sẽ chia số lượng viên cho 6 và bằng 1 (hộp).
 9. Bảng cân đối số phát sinh, nếu ngày đầu năm bằng với từ ngày thì sẽ bỏ cột Lũy kế
 10. Bổ sung chức năng cập nhật số dư đầu kỳ tài khoản ngoài bảng từ Excel.
 11. Cho phép cập nhật định mức sản phẩm từ Excel
 12. Thêm mã sản phẩm/công trình khi cập nhật chứng từ kế toán từ Excel
 13. Cho phép chỉ nhập số lượng tại số dư đầu tài khoản ngoài bảng
 14. Thay đổi cách lưu chi tiết phân bổ theo định mức để lập báo cáo "So sánh giá thành định mức và thực tế"
 15. Thêm báo cáo "Bảng kê định mức sản phẩm"
 16. Bổ sung tính năng tự lưu các tài khoản khi lập báo cáo, chỉ ở một số báo cáo giá thành
 17. Và một số chi tiết nhỏ khác. 
Download bản cập nhật tại ..
Lưu ý: Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.

Chúc các bạn thành công!