3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 02/08/2011

03/11/2014 |  Lượt xem: 5823
  Nội dung cập nhật Phần mềm kế toán 3TSoft gồm: 
 1. Thẻ tính giá thành phẩm, dịch vụ
 2. Theo dõi tiến độ và công nợ hợp đồng mua
 3. Theo dõi tiến độ và công nợ hợp đồng bán
 4. Chuyển chứng từ từ đơn vị cơ sở này sang đơn vị cơ sở khác cần chuyển cả phần khai báo VAT
 5. Chuyển chứng từ hóa đơn cần thêm Thông tin chi tiết in hóa đơn
 6. Truyền nhận dữ liệu phần chứng từ bán hàng, thêm Thông tin chi tiết in hóa đơn
 7. Thay đổi định dạng khi kết xuất sang EXCEL theo giá trị trên phần thể hiện trong chương trình
 8. Bảng kê phiếu nhập bị sai cột đơn vị tính
 9. Cập nhật hạn thanh toán tại chứng từ mua hàng, bán hàng theo đối tượng
 10. Cập nhật báo cáo thuế GTGT theo Thông tư 28 /2011/TT-BTC
 11. Và một số nội dung nhỏ khác.
Kết xuất EXCEL:

 

Lưu ý: Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.

Chúc các bạn thành công!