Phần mềm kế toán 3TSoft: Tiện ích máy tính cá nhân (F5)

16/05/2015 |  Lượt xem: 6094
Với bất kỳ người làm kế toán nào thì việc phải có một máy tính cá nhân (casio) bên cạnh gần như là chuyện đương nhiên. Nhưng với Phần mềm kế toán 3TSoft thì chuyện đương nhiên này lại không còn đúng nữa. Vì trong Phần mềm kế toán 3TSoft đã được trang bị một máy tính cá nhân vô cùng tiện dụng, nó cho phép người sử dụng không cần phải nhập các con số từ phần mềm vào máy tính và ngược lại khi tính ra kết quả thì không cần nhập các con số từ máy tính vào phần mềm. Điều này sẽ giảm bớt thao tác, tiết kiệm thời gian và nâng cao tính chính xác khi nhập liệu.
 
 
Xem thêm: