Phần mềm kế toán 3TSoft: Thay đổi số tháng khấu hao

21/08/2015 |  Lượt xem: 5423

Mục đích của việc “Thay đổi số tháng trích khấu hao” là thay đổi số tháng trích khấu hao để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

 

 

Ví dụ: Để rõ hơn việc thay đổi số tháng trích khấu hao tôi có ví dụ như sau:

Thông tin về tài sản và thông tin thay đổi được thể hiện trong bảng 

Nguyên giá

300.000.000đ

Thời gian khấu hao

60 tháng

Đã khấu hao

48 tháng

Giá trị hao mòn lũy kế

240.000.000đ

Giá trị còn lại

60.000.000đ

Số tháng khấu hao thêm

3 tháng

Trình tự thực hiện:

1.   Kế toán tài sản cố định, công cụ, chi phí

2.   Sửa tài sản

3.   Chọn tới nhóm tài sản chứa tài sản muốn sửa và Nhấn Enter

4.   Chọn tài sản muốn sửa  

5.   Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F3

6.   Thêm mới (F2) và điền thông tin thay đổi à Lưu (Ctrl Enter).

 

Điền thông tin cụ thể được điền như hình sau:

 

 

Diễn giải các thông tin điền:

 

Nội dung

Diễn giải

Ngày phát sinh

Ngày phát sinh thay đổi bộ phận, số tháng khấu hao, tài khoản khấu hao.

Bộ phận

Bộ phận sử dụng tài sản mới (Nếu có thay đổi, không thay đổi để nguyên bộ phận sử dụng cũ).

Tài khoản

Tài khoản chi phí mới khi trích khấu hao (Nếu có thay đổi, không thay đổi để nguyên tài khoản chi phí cũ).

 

Số tháng khấu hao được tính theo công thức sau:

 

Số trích khấu hao 1 tháng mới

=

Giá trị còn lại

Số tháng khấu hao còn lại mới

 

 

Số tháng khấu hao còn lại mới

=

Số tháng khấu hao còn lại cũ

+/-

Số tháng muốn tăng thêm hoặc giảm đi

 

Số tháng khấu hao điền vào thông tin thay đổi

=

Nguyên giá

Số trích khấu hao 1 tháng mới

 

Sau khi thực hiện như trên là các bạn đã sửa số tháng khấu hao thành công rồi đó.

 

Xem video hướng dẫn tại:

 

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu