Phần mềm kế toán 3TSoft: Thanh toán tự động theo hóa đơn

10/09/2015 |  Lượt xem: 5131

Làm sao để xoá được chứng từ khi phần mềm 3TSoft có thông báo: “Chứng từ đã được chọn ở phần hành khác”? Nguyên nhân của thông báo là do đâu? Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách giải quyết vấn đề đó.

Vì một lý do nào đó vô tình hoặc cố ý, các bạn đã khai báo chức năg tự động thanh toán theo hóa đơn. Khai báo như sau:

1.   Menu Hệ thống

2.   Khai báo tham số hệ thống

3.   Phần I – Thanh toán tự động theo hóa đơn: Có

Lưu ý: Chức năng tự động thanh toán theo hoá đơn cho phép phần mềm tự động chọn thanh toán theo trình tự thời gian:    

Phiếu thu thanh toán cho hoá đơn bán hàng

Phiếu chi thanh toán cho phiếu nhập mua

Sau đó, ví dụ bạn muốn xoá phiếu nhập mua thì thấy phần mềm thông báo “Chứng từ đã được chọn ở phần hành khác”. Vậy để xóa được nó, bạn làm như sau:

Bước 1: Vào Phiếu thanh toán (Phiếu chi, Báo nợ..) --> Chọn chi tiết thanh toán theo hoá đơn (Shift + F2) --> Bỏ tích phiếu được chọn.

Bước 2: Chọn phiếu cần xóa.

1.   Vào Chức năng --> Huỷ

2.   Vào Chức năng --> Mở chứng từ

3.   Xoá (F8)

Xem video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu