Phần mềm kế toán 3TSoft: Tạo tiểu khoản bản Song ngữ

14/07/2015 |  Lượt xem: 4919
Tạo tiểu khoản trong phần mềm tưởng như dễ nhưng lại là khó khăn với người dùng trong Phần mềm kế toán 3TSoft. Có rất nhiều khách hàng không biết các tạo hoặc có tạo được nhưng lại tạo sai. Lần nữa, Phần mềm kế toán 3TSoft hướng dẫn cách tạo tiểu khoản như sau:
  • Sửa tài khoản mẹ thành tiểu khoản con, không có tài khoản mẹ.
  • Thêm tài khoản.
  • Sửa tiểu khoản đã tạo, có tài khoản mẹ.
  • Thêm các tiểu khoản con tiếp theo.
Ví dụ: Trong Phần mềm kế toán 3TSoft đã có tài khoản 1121, tôi muốn thêm tiểu khoản 11211 và 11212. Tôi làm như sau:
  • Sửa tài khoản 1121 thành tài khoản 11211 và có tài khoản mẹ là 112
  • Thêm tài khoản 1121 có tài khoản mẹ là 112
  • Sửa tài khoản 11211 có tài khoản mẹ là 1121
  • Thêm tài khoản 11212 có tài khoản mẹ là 1121
Xem video hướng dẫn tại đây:
Xem thêm: