Phần mềm kế toán 3TSoft: Tạo nhóm con trong danh mục

10/08/2015 |  Lượt xem: 6059

Để phù hợp với mục đích người dùng dễ dàng quản lý và phân chia vật tư, hàng hóa hay đối tượng để phù hợp với mô hình công ty. Ví dụ, khi hạch toán về vật tư, hàng hóa chúng ta cần phân loại vật tư hàng hóa thành từng nhóm để có thể dễ phân biệt và quản lý hơn. Tuy nhiên, trong một nhóm có thể có nhiều loại vật tư khác nhau và cần phải phân loại chúng theo từng nhóm nhỏ hơn, để cho dễ dàng trong quá trình hạch toán và sử dụng, Phần mềm kế toán 3TSoft cho phép người sử dụng có thể tạo các nhóm con trong danh mục vật tư. Tức là bạn có thể tạo một nhóm tổng , trong nhóm tổng đó bao gồm có các nhóm con và trong mỗi nhóm con là một loại vật tư , hàng hóa. Cách phân loại này khá phổ biến trong các doanh nghiệp thương mại có kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau.

Ví dụ: Tôi muốn tạo nhóm con trong Danh mục vật tư, hàng hóa thì làm cụ thể như sau:

Tạo các nhóm con trong danh mục vật tư, trước hết ta cần phải tạo nhóm mẹ để chứa các nhóm con đó:

  1. Chọn Menu Danh mục.
  2. Chọn Menu Danh mục nhóm vật tư.
  3. Ấn F2 để thêm mới nhóm vật tư, hàng hóa. Bạn điền các thông tin cần thiết và lưu lại, chú ý ô “nhóm cuối” để là K- không phải là nhóm cuối.

 

Sau khi đã tạo được nhóm mẹ, chúng ta sẽ tạo các nhóm con thuộc nhóm mẹ đó:

Tại danh mục nhóm vật tư hàng hóa, nhấn F2 để thêm mới. Các bạn điền thông tin cần thiết và lưu ý là ô “nhóm cuối” để là C- là nhóm cuối và ô “Nhóm mẹ” để tên nhóm mẹ đã tạo trước đó.

Tạo nhóm con trong danh mục nhóm đối tượng tương tự.

Xem video hướng dẫn tại đây:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu