Phần mềm kế toán 3TSoft: Sửa giá trị khấu hao

27/08/2015 |  Lượt xem: 6621

Đối với những người hạch toán trên phần mềm kế toán thì thường để cho phần mềm tự động tính khấu hao. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến cần phải chỉnh sửa lại giá trị khấu hao. Để đáp ứng nhu cầu trên, phần mềm kế toán 3TSoft cho phép người sử dụng có thể chỉnh sửa lại giá trị khấu hao khi tính khấu hao tự động trên phần mềm.

Để chỉnh sửa giá trị khấu hao ta làm như sau:

Bước 1: Chọn phần tính khấu hao, chọn tháng và năm cần tính khấu hao. Sau đó nhấn nút “Tính khấu hao”.

Bước 2: Sau khi nhấn tính khấu hao mà muốn sửa lại giá trị tính khấu hao thì ở cột “Sửa”, bạn chuyển “K” thành “C” rồi sửa lại giá trị.

Bước 3: Lưu và lập chứng từ.

Trường hợp muốn kiểm tra lại giá trị khấu hao đã sửa thì ta vào phần “Tính khấu hao”, chọn tháng và năm rồi nhấn nút “Lấy khấu hao”. Phần mềm sẽ lấy lại giá trị khấu hao mà bạn đã lưu.

Xem video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu