Phần mềm kế toán 3TSoft: Sử dụng máy quét mã vạch khi viết HĐ

27/07/2015 |  Lượt xem: 5073

Đáp ứng nhu cầu của người dùng, đặc biệt là các doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau (hình thức bán hàng tại siêu thị là một ví dụ) và không phải lúc nào chúng ta cũng nhớ hết được tất cả các mặt hàng. Vì vậy Phần mềm kế toán 3TSoft cho phép người dùng sử dụng chức năng bán hàng bằng máy quét mã vạch. Để sử dụng chức năng này, bạn cần khai báo như sau:

   1. Chọn menu Hệ thống.

   2. Chọn menu Khai báo tham số hệ thống

   3. Chọn  Phần II

   4. Tick  Sử dụng máy quét mã vạch khi viết hóa đơn

 
   5. Khai báo Thông tin hóa đơn (như hình)
 
 
Xem video hướng dẫn tại:
Xem thêm: