Phần mềm kế toán 3TSoft: Sử dụng bản quyền kép

01/06/2015 |  Lượt xem: 6031
Nghe hơi lạ! Vậy thế nào là BẢN QUYỀN KÉP? Và bản quyền kép được sử dụng như thế nào?
  • Khi người sử dụng có nhiều dữ liệu khác nhau (mỗi dữ liệu coi là một bộ sổ sách) đối với một doanh nghiệp, khi đó, một số chứng từ sẽ phải nhập vào nhiều dữ liệu. Để tránh phải nhập đi nhập lại các chứng từ, Phần mềm kế toán 3TSoft cho phép sử dụng bản quyền kép (nhiều đơn vị cơ sở, mỗi đơn vị cơ sở tương đương với một dữ liệu) và cho phép copy chứng từ từ dữ liệu này sang dữ liệu khác mà không phải nhập lại.
  • Khi doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, công ty con. Trường hợp này, doanh nghiệp phải lập được bộ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh của từng chi nhánh, từng công ty con. Thêm nữa, doanh nghiệp còn phải hợp các báo cáo của các chi nhánh, công ty con thành một bộ báo cáo tổng hợp. Với yêu cầu này, Phần mềm kế toán 3TSoft sẽ tạo ra bản quyền với nhiều đơn vị thành viên và có hoặc không có (tùy vào doanh nghiệp có cần tổng hợp dữ liệu để lên báo cáo tổng hợp không) đơn vị tổng hợp.
 
Xem thêm: