Phần mềm kế toán 3TSoft: Lập công thức báo cáo trên excel

22/09/2015 |  Lượt xem: 5294

Nhiều bạn vẫn đang thắc mắc và lúng túng khi lập báo cáo tài chính nói chung và báo cáo lưu chuyển tiền tệ nói riêng mà chưa biết phải làm như thế nào cho nhanh và chính xác dựa trên dữu liệu có trên phần mềm kế toán 3TSoft thì trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn lập báo cáo trên excel và kết hợp với phần mềm kế toán 3TSoft.

Cách sử dụng hàm SODU_3TSOFT và PHATSINH_3TSOFT

-       SODU_3TSOFT: Hàm lấy số dư cuối của tài khoản

-       PHATSINH_3TSOFT: Hàm lấy phát sinh Nợ/Có của tài khoản

Tham số chung

#

Tham số chung

Nội dung

Ví dụ

1

Server

Tên máy chủ

(LOCAL)\DB3TSOFT

2

Username

Tên người sử dụng dùng đăng nhập SQL Server

SA

3

Password

Mật khẩu đăng nhập SQL Server

3TSoft.vn

4

Database

Tên cơ sở dữ liệu

BCTC_V200

5

Ma_Dvcs_List

Số liệu lấy tại đơn vị cơ sở nào, nếu nhiều đơn vị thì cách nhau dấu phẩy (,)

EZ01

9

 

LocalCurrency

Lấy số dư đồng tiền hạch toán hay đồng tiền nguyên tệ:

0 - Đồng tiền hạch toán

1 - Đồng tiền nguyên tệ

0

Chú ý: Tham số chung số thứ tự (5) được lấy từ thông tin đơn vị cơ sở bằng cách chọn Hệ thống trên thanh Menu --> Chọn đơn vị cơ sở --> Yes --> Ấn F3.

Tham số riêng

 

Tham số riêng

Nội dung

Ví dụ

SODU_3TSOFT

6

EndDate

Ngày lấy số dư cuối

30/12/2015

7

Tk_List

Số dư lấy trên những tài khoản nào, có nhiều tài khoản thì cách nhau dấu phẩy (,)

334

8

EndType

Kiểu số dư: NN: Dư nợ, CC: Dư có, NC: Dư nợ - Dư có, CN: Dư có - Dư nợ

“CC”

PHATSINH_3TSOFT

6

StartDate

Lấy số phát sinh từ ngày

01/01/2015

7

EndDate

Lấy số phát sinh tới ngày

31/12/2015

8

Tk_No_List

Danh sách các tài khoản nợ

635, 335

9

Tk_Co_List

Danh sách các tài khoản có

111, 112

 

ADD – IN vào Excel 2 hàm SODU_3TSOFT và PHATSINH_3TSOFT

Lưu ý: Tải file add -in EZSOFT_EXCEL_LIB.zip và giải nén.

Cách ADD –IN vào Excel

 + Đối với office 2003: Trên thanh công cụ chọn Tool --> Add-ins --> Hộp thoại hiện ra các bạn nhấn vào nút Browse… và chọn đường dẫn đến tập tin “EZSOFT_EXCEL_LIB” mà các bạn tải về ở trên --> Bạn chọn tệp tin cần mở rồi kích vào OK --> Sau đó các bạn đánh dấu vào mục “EZSOFT_EXCEL_LIB” để kích hoạt công cụ này và click OK.

 + Đối với ofice 2007, 2010: Trên thanh công cụ chọn File (Biểu tượng hình tròn góc trên bên trái đối với ofice 2007) --> Option (Excel Option) --> Add – Ins --> Go --> Brower và chọn đường dẫn đến tập tin “EZSOFT_EXCEL_LIB” mà các bạn tải về ở trên --> Bạn chọn tệp tin cần mở rồi kích vào OK --> Sau đó các bạn đánh dấu vào mục “EZSOFT_EXCEL_LIB” để kích hoạt công cụ này và click OK.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Xây dựng 1 Sheet Excel mang tên DATA bao gồm các tham số của 2 hàm SODU_3TSOFT và PHATSINH_3TSOFT

Bước 2: Xây dựng mẫu báo cáo

Bước 3: Tạo thêm cột Loại (NN, CC, NC, CN) và cột Tài Khoản (TK NỢ, TK CÓ)

Lưu ý: Tài khoản Nợ và tài khoản Có chỉ sử dụng cho những chỉ chỉ tiêu nào lấy số phát sinh trong kỳ (Sử dụng hàm PHATSINH_3TSOFT)

Bước 4: Xác định tài khoản Nợ và tài khoản Có đối với những chỉ tiêu lấy số phát sinh Nợ, Có của tài khoản

Bước 5: Xây dựng công thức cho từng chỉ tiêu

Trong Bước này các bạn phải xác định được chỉ tiêu nào lấy số dư cuối kỳ và chỉ tiêu nào lấy phát sinh trong kỳ để lập công thức.

Sau khi thực hiện tất cả các chỉ tiêu là các bạn đã hoàn thành việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ rồi đó!

File hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp: http://www.mediafire.com/view/y4ksfd1k5d13l3i/LAP_BCLCTT_EXCEL_3108.doc

Xem video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu