Phần mềm kế toán 3TSoft: Khai báo phiếu NK 2 nhà cung cấp

10/08/2015 |  Lượt xem: 5343
Mục đích của việc “Nhập phiếu nhập cho hàng hóa nhập khẩu có 2 nhà cung cấp” thể hiện được cả số lượng trên bảng nhập – xuất – tồn và giá trị trên sổ sách khác.
 
Để rõ hơn việc phiếu nhập phiếu nhập cho hàng hóa nhập khẩu có 2 nhà cung cấp tôi có ví dụ như sau:

Giá trị mua hàng của nhà cung cấp A là 16.300 USD và chi phí vận chuyển của nhà cung cấp B tính vào giá trị hàng hóa 1.200 USD. Tỷ giá quy đổi là 20.500.

 
Tên hàng hóa

Mã hàng hóa

Số lượng

Đơn giá

(USD)

Thành tiền

(USD)

(Đối tượng A)

CPVC

(USD)

(Đối tượng B)

G1

HH001

1.000

6

6.000

1.200

G2

HH002

1.100

5

5.500

G3

HH003

1.200

4

4.800

Tổng

3.300

 

16.300

1.200

Giá tính thuế

(VNĐ)

(a)

Thuế nhập khẩu

(30%)

(b) = (a) x 30%

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

(10%)

(c) = [(a) + (b)] x 10%

(16.300+1.200) x 20.500 = 358.750.000

107.625.000

466.375.000

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tạo mã nhập xuất mới.

Vào Danh mục --> Danh mục dạng nhập xuất --> Ấn F2 để thêm mới và Khai báo như sau:

 

Bước 2: Nhập phiếu nhập mua

Vào Kế toán vật từ, hàng hóa --> Phiếu nhập mua --> Ấn F2 để thêm mới. Dựa vào tờ khai hải quan và khai báo như sau:

 

Bước 3: Hạch toán giá trị vào phiếu kế toán và chọn 2 đối tượng tương ứng

Tại đây các bạn hạch toán như thông thường và để 331 là 2 đối tượng như hình bên dưới:

 

Vậy là các bạn đã nhập thành công hàng hóa nhập khẩu có 2 nhà cung cấp rồi đó.

Xem chi tiết video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu