Phần mềm kế toán 3TSoft: Khai báo mã kho mặc định khi lập chứng từ

04/09/2015 |  Lượt xem: 4598

Khi bạn làm việc chỉ có 1 kho hoặc làm việc chủ yếu với 1 kho mà bạn mà không muốn nhập đi nhập lại mã kho thì trong phần mềm kế toán 3TSoft, tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết vấn đề trên.

Trình tự thực hiện:

1.   Hệ thống

2.   Khai báo tham số hệ thống

3.   Phần IV

4.   Chọn mã kho mặc định khi lập chứng từ để mã kho bạn muốn mặc định

5.   Chấp nhận

Khai báo như hình sau:

Sau khi thực hiện như trên là các bạn đã tạo mã kho mặc định khi lập chứng từ thành công rồi đó.

Xem video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu