Phần mềm kế toán 3TSoft: Khai báo khoản mục

15/08/2015 |  Lượt xem: 5852

Phần mềm kế toán 3TSoft cho phép người dùng theo dõi khoản mục phí để phân chia các chi phí như chi phí văn phòng, điện nước, bảo hiểu y tế, công tác phí... Khi nhập chứng từ phát sinh thì người dùng phải chi tiết đến các khoản mục phí và xem các báo cáo liên quan ở Báo cáo giá thành.

Để tạo được danh sách khoản mục phí thì người dùng khai báo trong Danh mục à Danh mục khoản mục phí  à Ấn F2 để thêm mới.

Ví  dụ: Nhập khoản mục phí trên phiếu chi tiền điện tháng 8 gồm có:

ü  64171: Chi phí dịch vụ mua ngoài bộ phận bán hàng - tiền điện

ü  64271: Chi phí dịch vụ mua ngoài bộ phận quản lý - tiền điện

Để khai báo được thì bạn thực hiện các thao tác như sau:

Bước 1: Ở phiếu các bạn muốn theo dõi khoản mục cần khai báo có theo dõi khoản mục.

1.      Hệ thống

2.      Khai báo tham số chứng từ

3.      Phiếu chi

4.      Khoản mục: Có

Bước 2: Khai báo Tài khoản là có theo dõi khoản mục.

1.      Danh mục

2.      Danh mục tài khoản

3.      Chọn TK 64271/64171

4.      Ấn F3 để sửa Tài khoản khoản mục: C

Bước 3: Nhập chứng từ có chọn khoản mục chi tiết cho tài khoản.

 

 

Bước 4: Xem báo cáo khoản mục.

1.      Báo cáo

2.      Báo cáo giá thành

3.      Chọn báo cáo cần xem như Bảng kê chi phí theo khoản mục, Chi tiết chi phí theo khoản mục, Tổng hợp chi phí theo khoản mục

Xem chi tiết video hướng dẫn tại:
Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu
 
Phần mềm kế toán 3TSoft cho phép đăng ký sử dụng miễn phí, bản quyền doanh nghiệp giá rẻ chỉ từ 2.000.000 VND. Phần mềm kế toán 3TSoft rất dễ sử dụngtiện íchthông dụng và thân thiện với người dùng. Download phần mềm kế toán miễn phí 3TSoft tại đây