Phần mềm kế toán 3TSoft: Kết chuyển thuế GTGT

13/08/2015 |  Lượt xem: 8183

Giá trị “Thuế GTGT kỳ trước chuyển qua” - Chỉ tiêu số 11 trong Tờ khai thuế GTGT, luôn được xác định bằng Số dư Nợ trên tài khoản thuế GTGT đầu vào - 1331. Do đó, kết thúc mỗi tháng các bạn cần phải kết chuyển thuế GTGT từ Tài khoản thuế có phát sinh ít sang Tài khoản thuế phát sinh nhiều. Có nghĩa là:

Trường hợp 1:

Nếu thuế GTGT đầu vào nhiều hơn thuế GTGT đầu ra thì bạn kết chuyển thuế GTGT đầu ra sang thuế GTGT đầu vào:

        Nợ TK 3331      : Giá trị thuế 3331 trong kỳ

              Có TK 1331: Giá trị thuế 3331 trong kỳ

Trường hợp 2:

Nếu thuế GTGT đầu ra nhiều hơn thuế GTGT đầu vào thì bạn kết chuyển thuế GTGT đầu vào sang thuế GTGT đầu ra:

         Nợ TK 3331     : Giá trị thuế 1331 trong kỳ

             Có TK 1331 : Giá trị thuế 1331 trong kỳ

Note: Nếu trong kỳ có phát sinh tài khoản thuế 1332 thì mình cần kết chuyển giá trị thuế 1332 sang tài khoản 1331 rồi mới so sánh giá trị với thuế đầu ra.

Phần mềm kế toán 3TSoft thì thao tác này làm như thế nào. Trong Phần mềm kế toán 3TSoft luôn tạo sẵn 2 BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN thuế theo 2 tình huống ở trên. Do đó, bạn có thể thực hiện kết chuyển thuế bằng chức năng kết chuyển tự động trong phần mềm. Tuy nhiên, bạn phải xác định khi nào thì thực hiện trường hợp 1, khi nào thực hiện trường hợp 2, không thực hiện cả 2 bút toán trong một tháng (quý). Cụ thể:

-       Bút toán khóa sổ.

-       Kết chuyển 1 trong 2 bút toán kết chuyển thuế.

-       Ấn F10 để thực hiện.

-       Kiểm tra lại bút toán ở Kế toán tổng hợp --> Chứng từ khóa sổ.

Xem chi tiết video tại:

 Chúc quý khách hàng thành công!