3TSoft - Theo dõi nhiều loại thuế suất trên chứng từ vật tư

27/07/2015 |  Lượt xem: 7532

Ví  dụ: Tôi có 1 Hoá đơn GTGT đầu vào hàng hóa của tôi có 2 loại thuế như sau:

Tên hàng hoá

Số lượng

Đơn giá (VND)

Thành tiền (VND)

Thuế suất thuế GTGT (%)

Tiền thuế GTGT (VND)

A

1

1.000.000

1.000.000

5

50.000

B

1

2.000.000

2.000.000

10

200.000

Vậy trên Phần mềm kế toán 3Tsoft bạn khai báo như sau:

Bước 1: Bạn cần vào khai báo theo dõi chi tiết thuế GTGT theo phát sinh từng dòng vật tư trong hoá đơn bằng cách truy cập phần:

   Hệ thống => Khai báo tham số chứng từ  => Phiếu nhập kho => Thuế giá trị gia tăng => Chọn chi tiết => Lưu lại.

Ví dụ trên là hóa đơn GTGT đầu vào, tương tự đối với hóa đơn GTGT đầu ra bạn cũng sẽ khai báo tương tự thay vì chọn Phiếu nhập kho, bạn chọn Hóa đơn bán hàng.

Bước 2: Khi bạn khai báo xong, vào Phiếu nhập mua F2 thêm mới chứng từ, bạn sẽ thấy trên từng dòng của phiếu nhập mua đã có sẵn ô thuế suất Thuế GTGT các bạn chỉ cần điền thuế suất tương ứng của hàng hóa vào. Sau khi hoàn thành đầy đủ thông tin các bạn lưu lại.

Bước 3: Khai báo thuế GTGT:

  • Sau khi lưu chứng từ vật tư bạn vừa tạo được từ Bước 2, bạn sẽ thấy chứng từ của bạn có phát sinh thuế GTGT, thì nút VAT của bạn có màu đỏ, khi đó bạn ấn vào VAT để khai báo.
  • Các bạn nhấn thêm mới lần 1: Khai báo giá trị tính thuế và thuế suất cho hàng hoá A.  Nếu phần mềm hỏi giá trị thuế suất và thuế GTGT có chênh lệch có tính lại không thì các bạn đồng ý và điền đúng thông tin  của hàng hoá A nhé. VD: Giá trị tính thuế: 1.000.000 và Thuế suất: 5%
  • Các bạn thêm mới lần 2: Khai báo giá trị tính thuế và thuế suất cho hàng hoá B. Làm tương tự khai hàng hoá A. VD: Giá trị tính thuế: 2.000.000 và Thuế suất: 10%

Chú ý:  Trường hợp lượng hàng hoá có mức thuế suất 5% gồm nhiều hàng hoá thì khi khai báo Bước 3, phần giá trị tính thuế sẽ bằng tổng giá trị các mặt hàng có thuế suất 5%. Tương tự với mức thuế 10%.

Xem hướng dẫn tại:

Xem thêm: