3TSoft - Khai báo hàng hóa nhiều đơn vị tính

15/09/2015 |  Lượt xem: 9423

Để đáp ứng việc vật tư, hàng hóa có nhiều đơn vị tính thì trong bài viết này Phần mềm kế toán 3TSoft sẽ hướng dẫn khai báo danh mục vật tư, hàng hóa và khai báo tồn kho cũng như cách nhập liệu khi sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft đối với vật tư, hàng hóa có nhiều đơn vị tính.

I. KHAI BÁO HỆ SỐ ÁP DỤNG VỚI VẬT TƯ, HÀNG HÓA CÓ HỆ SỐ QUY ĐỔI CỐ ĐỊNH.

1. Cách khai báo đối với vật tư, hàng hóa nhiều đơn vị tính với hệ số quy đổi cố định

Trong trường hợp hệ số quy đổi của vật tư, hàng hóa cố định thì khi đó bạn bắt buộc phải khai báo đúng Hệ số quy đổi. Ví dụ, 1 Bao = 10 kg. Bạn sẽ tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng bạn sẽ chọn 1 trong 2 đơn vị là đơn vị tính và đơn vị còn lại sẽ là đơn vị quy đổi để mình khai báo trong danh mục vật tư, hàng hóa. Các bước khai báo như sau:

Bước 1: Chọn vào Danh mục

Bước 2: Chọn đến Danh mục vật tư, hàng hóa

Bước 3: Ấn F2 để thêm mới

Bước 4: Nhập ô Đơn vị tính, Đơn vị quy đổi Hệ số.

Lưu ý: Hệ số quy đổi được xác định (Được ví dụ cụ thể trong hình trên)

Nếu đơn vị tính > đơn vị quy đổi thì hệ số để âm
Nếu đơn vị tính < đơn vị quy đổi thì hệ số để dương

VD: 1 Yến = 10 Kg, nếu bạn chọn đơn vị tính là Yến, đơn vị quy đổi là kg, khi đó Hệ số sẽ là (-10) hoặc 0,1.

        1 Yến = 0,1 Tạ (1 Tạ = 10 Yến)

2. Khai báo số dư đầu kỳ đối với vật tư, hàng hóa nhiều đơn vị tính với hệ số cố định

          Bước 1:   Vào phần Thống kê

          Bước 2:   Tồn kho đầu kỳ kế toán

          Bước 3:   Ấn Enter

          Bước 4:   Ấn F2 để thêm mới

Tại tham số Đơn vị tính bạn có thể gõ đơn vị tính là kg hoặc Bao, sau đó điền số lượng tại ô bên cạnh và ấn enter thì khi đó tại tham số Số lượng sẽ nhảy lên giá trị của đơn vị còn lại (ô Số lượng không điền được).

Thông tin

Diễn giải

Đơn vị tính

Là đơn vị đo lường của vật tư hàng hóa đang nhập tồn kho đầu kỳ. Được chương trình tự động lấy ra từ danh mục vật tư hàng hóa đã khai báo. Đối với trường hợp vật tư hàng hóa được khai báo có nhiều đơn vị tính thì người sử dụng có thể lựa chọn cho đúng loại đơn vị tính của lần nhập kho đang thực hiện.

 

Số lượng tồn kho kế toán của vật tư hàng hóa này tương ứng với đơn vị tính và kho đang được lựa chọn

Số lượng

Là số lượng tồn kho kế toán theo đơn vị tính trong kho. Được tính bằng “Số lượng” theo từng đơn vị tính đã lựa chọn nhân với hệ số quy đổi - đã được khai báo trước trong danh mục vật tư hàng hóa

3. Cách nhập liệu đơn vị tính tại các chứng từ

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhập liệu trong chứng từ nhập mua vật tư, hàng hóa:

Đối với vât tư, hàng hóa có nhiều đơn vị tính và có hệ số quy đổi cố định, bạn chỉ cần vào phân hệ Kế toán vật tư, hàng hóa => Phiếu nhập mua => ấn F2 để thêm mới chứng từ. Các tham số phía trên bạn điền đầy đủ thông tin, xuống phía dưới đến cột Vật tư tại ô Đvt bạn có thể trực tiếp gõ đơn vị là kg hoặc Bao, như hình dưới đây:

II. KHAI BÁO HỆ SỐ ÁP DỤNG VỚI VẬT TƯ, HÀNG HÓA CÓ HỆ SỐ QUY ĐỔI KHÔNG CỐ ĐỊNH.

 Khi các bạn có vật tư, hàng hóa có nhiều đơn vị tính mà hệ số không quy đổi, khi đó các bạn cần khai báo trên Hệ thống phần mềm kế toán 3TSoft là theo dõi song song 2 cột số lượng, cách theo dõi như sau:

Vào Hệ thống => Khai báo tham số hệ thông => Phần III => Tích chọn Cho phép theo dõi song song hai cột số lượng => Chấp nhận.

1. Cách khai báo đối với vật tư, hàng hóa nhiều đơn vị tính với hệ số quy đổi không cố định

Cũng như cách khai báo đối với vật tư, hàng hóa nhiều đơn vị tính với hệ số quy đổi cố định, thì đối với hệ số quy đổi không cố định các bạn cũng khai báo tương tự. Đối với ô Hệ số các bạn có thể điền hệ số tùy ý sao cho hệ số khác 0 (Vì hệ số là không cố định).

2. Khai báo số dư đầu kỳ đối với vật tư, hàng hóa nhiều đơn vị tính với hệ số không cố định

Cũng tương tự như phần Hệ số cố định, thì phần Hệ số không cố định cũng khai báo tương tự nó chỉ khác đối với phần hệ số không cố định thì tại Đơn vị tính chỉ điền được đơn vị tính chính, số lượng của đơn vị tính và ô Số lượng là bạn có thể tự gõ theo hệ số ban đầu hàng tồn kho của bạn tại thời điểm đó.

 

3. Cách nhập liệu đơn vị tính tại các chứng từ

Khi bạn đã khai báo theo dõi song song 2 cột số lượng thì các chứng từ liên quan đến kho của bạn sẽ có thêm cột quy đổi, bạn nhập vật tư, hàng hóa thfi tại ô Đvt sẽ là đơn vị tính chính, bạn sẽ điền giá trị tại cột Số lượng và cột Quy đổi theo các hệ số không cố định, bạn có thể xem như hình dưới đây:

 

Cảm ơn quí bạn đọc đã theo dõi!

 

Xem video hướng dẫn tại:

 

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu