3TSoft - Hướng dẫn Lập bảng chấm công

27/08/2015 |  Lượt xem: 7610

Bản cập nhật của phần mềm kế toán 3TSoft từ ngày 14/01/2015 trở đi có thêm chức năng Nhân sự, tiền lương. Với chức năng này, người dùng có thể lập bảng lương, theo dõi Hồ sơ nhân sự hay Hợp đồng lao động, tăng giảm bảo hiểm, hoặc Lập bảng chấm công giúp cho kế toán thuận tiện theo dõi. Tuy nhiên, chức năng này chưa thực sự hoàn thiện khi không gắn kết giữa bảng lương với bảng chấm công nên người dùng chủ yếu sử dùng phần này để theo dõi.

Ở bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn khai báo để Lập bảng chấm công trên Phần mềm kế toán 3TSoft.

 

Bước 1: Khai báo tham số chung.

Chọn Menu Nhân sự, tiền lương à Chọn Tham số chung à Ấn F2 để thêm mới (khai báo như hình)

 

 

Bước 2: Lập hồ sơ nhân sự.

Chọn Menu Nhân sự, tiền lương à Chọn Hồ sơ nhân sự à Ấn F2 để thêm mới.

 

 

Bước 3: Lập Hợp đồng lao động.

Chọn Menu Nhân sự, tiền lương à Chọn Hợp đồng lao động à Ấn F2 để thêm mới.

 

 

Bước 4: Lập bảng chấm công.

Chọn Menu Nhân sự, tiền lương à Chọn Chấm công à Chọn Lập bảng chấm công à Ấn Lập à Ấn Lấy à Sau đó Lưu.

 

Ki hiệu lập bảng chấm công theo nguyên tắc ghép số ô Màu xanh với số ô Màu đỏ. Ví dụ:

 

Kí hiệu

Diễn giải

xx

Đi đủ

00

Ngày nghỉ

11

Nghỉ phép cả ngày

Nghỉ phép nửa ngày

21

Nghỉ hiếu hỉ cả ngày

Nghỉ hiếu hỉ nửa ngày

 

Xem video hướng dẫn tại: 

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu