3TSoft - Chức năng sửa giá trị VND

28/09/2015 |  Lượt xem: 6326

CHỨC NĂNG SỬA GIÁ TRỊ VND

Bài viết này, Phần mềm kế toán 3TSoft hướng dẫn sửa giá trị tiền VND của hàng hóa nhập khẩu. Do đồng tiền phát sinh có tỷ giá nhất định khác biệt với đồng tiền hạch toán, vì vậy đôi khi giá trị tiền hàng trên phiếu nhập kho không giống với tờ khai hải quan. Muốn sửa lại giá trị đó cho giống trên tờ khai chúng ta làm như sau:

Bước 1: Tại Phiếu nhập mua --> Chọn Sửa giá trị VNĐ

Bước 2: Sửa giá trị

  • Điền vào ô giá trị mới của “Tiền hàng”.
  • Điền vào ô giá trị mới của “Thuế GTGT”.
  • Điền vào ô giá trị mới của những mục còn lại muốn sửa giá trị.
  • Nhấn vào nút phân bổ để phần chênh lệch được phân bổ cho từng hàng hóa.
  • Nhấn enter để thấy giá trị hàng hóa đã được phân bổ thêm.
  • Nhấn chấp nhận sau khi thấy tiền hàng, thuế, …đã được phân bổ.

Bước 3: Kiểm tra lại giá trị tiền hàng khi khai báo VAT

  • Kiểm tra lại giá trị tiền hàng đã đúng với giá trị mới đã sửa.
  • Kiểm tra lại giá trị thuế VAT.
 

Xem video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu