3TSoft - Hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử HILO và VNPT

11/10/2018 |  Lượt xem: 795

PHẦN I: KHAI BÁO CHUNG

- Các bước chọn hình thức hóa đơn điện tử:

Bước 1: Vào hệ thống chọn Khai báo tham số hệ thống. Tại phần I đến hình thức quản lý hóa đơn tích chọn Hóa đơn điện tử.

Ô vuông bên cạnh là các lựa chọn hóa đơn điện tử 3TSoft đã liên kết, nếu bạn dùng hóa đơn điện tử của HILO bạn gõ chữ H, của VNPT bấm chữa V.

Bước 2: Vào hệ thống đến Chọn đơn vị cơ sở, bấm Yes, sau đó bấm f3, trỏ chuột ở dấu mũi tên.

Cần khai báo URL gọi API, khai báo tài khoản quản trị, tài khoản service

Các thông tin này người sử dụng sẽ liên hệ với bên nhà cung cấp hóa đơn điện tử HILO/VNPT để lấy thông tin

Lưu ý:

-       Với hoá đơn của HILO thì 2 cặp tài khoản quản trị và service là giống nhau.