Công cụ quản lý dữ liệu eZTOols

24/02/2015 |  Lượt xem: 4079
Nhằm giúp người sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft. EZSOFT giới thiệu tới người sử dụng công cụ quản lý dữ liệu do EZSOFT xây dựng. Với công cụ này, người sử dụng có thể:
  • Tạo mới dữ liệu
  • Gắn dữ liệu
  • Sao lưu dữ liệu
  • Phục hồi dữ liệu
  • Xem dữ liệu
  • Gỡ bỏ dữ liệu
  • Xóa dữ liệu
  • Di chuyển dữ liệu có chọn lọc
  • Di chuyển toàn bộ dữ liệu
  • Cho phép thực hiện một câu lệnh SQL
Tải công cụ Tại đây
 
Một số màn hình cơ bản:
Hình 1:
 
Hình 2:
 
Hình 3: