3TSoft - Cách xử lí hóa đơn giá trị gia tăng viết sai

28/12/2018 |  Lượt xem: 1156

Các trường hợp kế toán mới vào nghề thường gặp phải khi viết hóa đơn như: viết sai mã số thuế, sai tên công ty, địa chỉ, đơn giá, đơn vị tính,... Bài viết dưới đây 3TSoft xin hướng dẫn các bạn xử lí hóa đơn viết sai chi tiết từng trường hợp.

1. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống

Hóa đơn viết sai bất kì một thông tin nào( Ví dụ: Mã số thuế, tên người mua hàng, địa chỉ, tên công ty,… ) nhưng chưa xé khỏi cuống thì:

- Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn đó.

- Sau đó viết lại hóa đơn mới xuất cho khách hàng.

2. Hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống

2.1. Hóa đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao cho khách hàng

Hóa đơn đã xé khỏi cuống mà chưa giao cho khách hàng thì xử lí như sau:

- Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai

- Kẹp lại vào quyển hóa đơn

- Lập lại hóa đơn mới.

2.2. Hóa đơn viết sai đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai

- Lập biên bản thu hồi hóa đơn. Lập 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

- Thu hồi hóa đơn viết sai, gạch chéo các liên và kẹp lại vào quyển hóa đơn.

- Lập hóa đơn mới.

Lưu ý: Ngày lập biên bản thu hồi chính là ngày xuất lại hóa đơn mới.

2.3. Hóa đơn viết sai đã giao cho khách hàng và đã kê khai

2.3.1. Sai mà không ảnh hưởng đến số tiền

Các trường hợp sai mà không ảnh hưởng đến số tiền như: Sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, đơn vị tính, số tiền bằng chữ.

TH1: Sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế đúng

- Lập biên bản điều chỉnh

- Không thu hồi hóa đơn

TH2: Sai mã số thuế, số tiền bằng chữ, đơn vị tính

- Lập biên bản điều chỉnh.

- Không thu hồi hóa đơn

- Lập hóa đơn điều chỉnh.

2.3.2. Sai ảnh hưởng đến số tiền: Sai đơn giá, số lượng, thuế suất

TH1: Sai thấp hơn so với qui định

- Lập biên bản điều chỉnh, không thu hồi hóa đơn.

- Xuất hóa đơn điều chỉnh tăng

TH2: Sai cao hơn so với qui định

- Lập biên bản điều chỉnh, không thu hồi hóa đơn.

- Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm.

Ví dụ:

Ngày 05/05/2018 phát hiện hóa đơn số 0000379, kí hiệu TC/17A, ngày 16/01/2018 ghi sai đơn giá. Hai bên đã kê khai thuế.

Hóa đơn ghi sai: Máy tính Asus X441MA số lượng 1, đơn giá 11.000.000đ.

Hóa đơn ghi đúng: Máy tính Asus X441MA số lượng 1, đơn giá 10.000.000đ.

=> Xử lí: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ngày 16/01/2018. Ngày trên biên bản là ngày 05/05/2018.

- Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:

Live Help - Online