Giá sản phẩm & Dịch vụ 3TCloud

DÙNG THỬ NGAY
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
CHUYỂN ĐỔI TỪ 3TSOFT
+ ĐĂNG KÝ MỚI
30
30/06/2022
Đơn vị tiền tệ: VND
BASIC: THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
Phí áp dụng theo năm
Ngôn ngữ
 
 
 
 
 
 
Phần hành
 • Tiền mặt, tiền gửi
 • Vật tư, hàng hóa
 • Tài sản, công cụ, chi phí
 • Kế toán tổng hợp
 • Quản lý kho
3 người dùng
2.000.000
6.500.000
6 người dùng
3.000.000
9.750.000
Không giới hạn
4.000.000
13.000.000
ADVANCE: THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, GIÁ THÀNH
 
Ngôn ngữ
 
 
 
 
 
 
Phần hành
 • Tiền mặt, tiền gửi
 • Vật tư, hàng hóa
 • Tài sản, công cụ, chi phí
 • Kế toán tổng hợp
 • Quản lý kho
 • Công trình
 • Sản xuất, giá thành
3 người dùng
4.500.000
10.000.000
6 người dùng
6.750.000
15.000.000
Không giới hạn
9.000.000
20.000.000
PERSONAL: DÀNH CHO CÁ NHÂN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN
 
Điều kiện áp dụng
 • Cho 1 người sử dụng
 • Đăng ký tối thiểu 3 dữ liệu (~3 mã số thuế)
 • Tổng phí = Số lượng dữ liệu x Đơn giá
 • Chỉ áp dụng cho phiên bản tiếng Việt
Basic
 • Tiền mặt, tiền gửi
 • Vật tư, hàng hóa
 • Tài sản, công cụ, chi phí
 • Kế toán tổng hợp
 • Quản lý kho
 
600.000
Advance
 • Tiền mặt, tiền gửi
 • Vật tư, hàng hóa
 • Tài sản, công cụ, chi phí
 • Kế toán tổng hợp
 • Quản lý kho
 • Công trình
 • Sản xuất, giá thành
 
1.200.000
COOPERATION: DÀNH CHO CÔNG TY LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN
 
Điều kiện áp dụng
 • Không giới hạn người dùng
 • Không giới hạn phần hành
 • Không phân biệt ngôn ngữ (tiếng Việt, song ngữ)
 • Tặng miễn phí 10 dữ liệu (~10 mã số thuế), thời gian sử dụng 1 năm, chỉ áp dụng cho năm đầu
 • Đăng ký tối thiểu 25 dữ liệu (~25 mã số thuế), đã bao gồm 10 dữ liệu miễn phí
 • Tổng phí = Số lượng dữ liệu x Đơn giá
Advance
 • Tiền mặt, tiền gửi
 • Vật tư, hàng hóa
 • Tài sản, công cụ, chi phí
 • Kế toán tổng hợp
 • Quản lý kho
 • Công trình
 • Sản xuất, giá thành
Đồng giá
2.000.000
ENCOURAGE: DÀNH CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP
 
Điều kiện áp dụng
 • Tối đa 3 người sử dụng
 • Thời gian miễn phí tối đa 12 tháng kể từ ngày đăng ký 3TCloud
 • Thời gian miễn phí tối đa 15 tháng kể từ ngày thành lập doanh nghiệp
 • Chỉ áp dụng cho phiên bản tiếng Việt
Basic
 • Tiền mặt, tiền gửi
 • Vật tư, hàng hóa
 • Tài sản, công cụ, chi phí
 • Kế toán tổng hợp
 • Quản lý kho
 
Miễn phí
Advance
 • Tiền mặt, tiền gửi
 • Vật tư, hàng hóa
 • Tài sản, công cụ, chi phí
 • Kế toán tổng hợp
 • Quản lý kho
 • Công trình
 • Sản xuất, giá thành
 
Miễn phí
DỊCH VỤ GIA TĂNG
 
Thêm đơn vị cơ sở nhập liệu
50%
Thêm đơn vị cơ sở tổng hợp
100%
Tích hợp hóa đơn điện tử
2.000.000
 
 
 
 
 
 
Phục hồi dữ liệu (3 ngày, thứ bảy 3 tuần gần nhất)
1.000.000
Thiết kế mẫu in chứng từ, báo cáo phiên bản tiếng Việt
1.000.000
Thiết kế mẫu in chứng từ, báo cáo phiên bản song ngữ
2.000.000
 
 
 
 
 
 
CHÍNH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN, ĐẠI LÝ