Quy trình lương, thưởng, nhân sự

20/04/2017 |  Lượt xem: 2906
QUY TRÌNH LƯƠNG, THƯỞNG, NHÂN SỰ
 


Trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế thế giới, các doanh nghiệp SME ngày càng to lớn hơn, phát triển mạnh hơn, để kiểm soát bộ máy cồng kềnh của mình cần họ đang hướng tới hoàn thiện mình tốt hơn. Do đó hôm nay #3TSoft xin dẫn một nguồn tài liệu của những công ty uy tín chia sẻ cho các bạn, để các bạn kịp thời nắm bắt và áp dụng từng mảnh ghép nhỏ sao cho phù hợp với bộ máy công ty mình. 

Thu hút và giữ chân những nhân viên có đủ tiêu chuẩn nhất và sắp xếp những công việc thích hợp nhất với họ là một điều hết sức quan trọng đối với bất kỳ một tổ chức nào. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp quá lớn không thể cho phép sự liên hệ gần gũi giữa cấp lãnh đạo cao nhất của công ty với nhân viên được. Và khi đó, nhân viên quản lý nhân sự sẽ có nhiệm vụ làm cầu nối cho vấn đề này, để làm được vấn đề này họ cần phải có các kiến thức chuyên sâu và các công cụ để theo dõi, đánh giá một cách hiệu quả nhất.


CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG
Live Help - Online