3TSoft - Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

28/07/2015 |  Lượt xem: 5211
Phần mềm kế toán 3TSoft chia thành 6 phần hành nghiệp vụ kế toán tương ứng với các chu trình kế toán trong doanh nghiệp. Kế toán tiền mặt - tiền gửi ngân hàng là phần hành đầu tiên. Tuy nhiên người sử dụng lưu ý rằng dù chia tách như vậy nhưng kết quả hạch toán là liên đới và đồng nhất với nhau trong 1 doanh nghiệp. Việc chia tách phần hành kế toán tiền riêng biệt không những tạo ra cơ chế phân quyền - phân nhiệm một cách minh bạch mà còn giúp quá trình thực hiện hạch toán được rõ ràng, dễ thực hiện.
 • Quản lý THU – CHI | BÁO NỢ - BÁO CÓ theo khoản mục chi phí, đối tượng nhân viên, đối tượng công nợ, theo dõi tổng hợp và chi tiết theo hợp đồng, theo dõi và tổng hợp theo bộ phận.
 • Quản trị chi phí được trừ và không được trừ theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
 • Đa dạng báo cáo, bảng kê, sổ kế toán chi tiết, sổ cái kế toán, tổng hợp – trích rút dữ liệu theo nhiều tiêu thức quản lý.
 • Tính chênh lệch tỷ giá linh hoạt theo danh mục tiền tệ - tỷ giá tự thiết lập.
Phần mềm kế toán, phan mem ke toan, phần mềm kế toán miễn phí
 
 • Người dùng có thể thiết lập/thay đổi các tham số cho từng chứng từ như: quản lý tổng hợp hay chi tiết hợp đồng/đối tượng/bộ phận; phương thức đánh số chứng từ tự động theo phần đầu, phần cuối, phần chữ, phần số, theo năm, theo tháng hay liên tục trong năm tài chính/giữa các năm tài chính.
 • Quản lý và thiết lập cơ chế quản lý chứng từ trùng; đánh số lại tự động chứng từ kế toán theo trình tự thời gian trước khi in đồng loạt.
 • Tạo các định khoản tự động cho các chứng từ.
 • Quản lý nhiều loại tiền tệ, tỷ giá trên cùng 1 chứng từ, form nhập liệu phát sinh.
 • Thay đổi tiêu đề in của chứng từ (Tiếng Việt và ngôn ngữ thứ 2).
 • Theo dõi hạn thanh toán công nợ theo hạn mức giá trị nợ và thời hạn nợ theo chính sách KSNB.
 • Theo dõi chi tiết nội dung thu chi theo từng sản phẩm/công trình/dịch vụ/hạng mục đầu tư XDCB.
Phan mem ke toan, phần mềm kế toán, 3tsoft, miễn phí
 
Chi tiết cửa sổ nhập liệu và các tham số quản lý tài chính như sau:
 
Phan mem ke toan, phần mềm kế toán, phần mềm kế toán 3tsoft miễn phí
 
Hệ thống và các chức năng báo cáo rất tiệng dụng, thân thiện với người dùng
 • Insert dữ liệu THU/CHI/BÁO NỢ/BÁO CÓ từ bảng kê chứng từ Excel (theo mẫu).
 • Chuyển dữ liệu từ phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán khác sang 3TSoft.
 • Lọc bảng kê giao dịch theo từng loại giao dịch: Dòng tiền vào | Dòng tiền ra.
 • Xem báo cáo/kết quả theo các tiêu thức quản lý: BỘ PHẬN | NHÂN VIÊN | KHÁCH HÀNG | HỢP ĐỒNG | KHOẢN MỤC PHÍ | TÀI KHOẢN ĐỐI ỨNG | THỜI GIAN THỰC HIỆN và SỬA CHỨNG TỪ.
 • Kết xuất dữ liệu, sổ kế toán, chứng từ, các báo cáo sang dạng file Excel, PDF, Image, HTML, XML, Word, XPS….
 • Báo cáo quỹ, số dư ngân hàng tức thời từng thời điểm.
 • Quản trị phân quyền người dùng tiếp cận các thông tin tiền – tài chính – công nợ.
Phần mềm kế toán 3TSoft, phan mem ke toan, phan mem mien phi
 
Ngay khi hoàn thành lập phiếu, hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán liên quan đã tự động được cập nhật...
 
Phần mềm kế toán thông dụng, phần mềm kế toán thân thiện nhất
 
Phần mềm kế toán 3TSoft thực sự rất dễ cài đặt và ứng dụng trong mọi mô hình doanh nghiệp, là lựa chọn tối ưu cho kế toán doanh nghiệp.
 
Live Help - Online