3TSoft - Xóa dòng trống khi in chứng từ

19/10/2015 |  Lượt xem: 4630

Với những mẫu chứng từ trong PMKT 3TSoft như chứng từ nhập mua hàng hóa khi 1 chứng từ nhập mua chỉ có từ 1 đến 2 hàng hóa, in ra bạn sẽ thấy trên chứng từ hiện các dòng trống. Bài viết này, Phần mềm kế toán 3TSoft sẽ hướng dẫn các bạn bỏ các dòng trống khi in chứng từ.

Bước 1: Chọn chứng từ cần sửa => Chọn sửa mẫu báo cáo (Ctrl + F3)

Bước 2: Xóa các dòng trống

     -  Chọn thanh EmptyBand2 và xóa (Delete)

     -  Để chuột vào thanh Footer -> Print at Bottom để False

     -  Ấn Preview trước khi lưu xem chứng từ có lỗi không

Bước 3: Kiểm tra lại chứng từ

Xem video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu
Live Help - Online