3TSoft - Sao lưu và phục hồi dữ liệu

13/07/2015 |  Lượt xem: 8034
Các bạn làm kế toán thường xuyên phải làm việc thêm giờ để hoàn thành số liệu, các bạn muốn mang công việc ở cơ quan về nhà làm, hoặc muốn mang công việc làm thêm ở nhà đến cơ quan làm tiếp. Với Phần mềm kế toán 3TSoft các bạn có thể giải quyết vấn đề này một cách rất dễ dàng với chức năng Sao lưu và Phục hồi dữ liệu.
 
Ngoài ra, chức năng Sao lưu dữ liệu còn giúp kế toán sao lưu lại dữ liệu để đề phòng gặp trường hợp dữ liệu bị mất hoặc muốn lấy lại dữ liệu cũ. Chú ý, bạn phải cài cùng phiên bản SQL hoặc cao hơn mới phục hồi được dữ liệu.
 
Để thực hiện chức này bạn là như sau:
  • Vào Menu Hệ thống --> Sao lưu dữ liệu --> Dẫn đến thư mục lưu file sao lưu đó.
  • Vào thư mục file sao lưu vừa lưu, nến thành file .rar
  • Vào Menu Hệ thống --> Phục hồi dữ liệu.
Xem video hướng dẫn tại:
Xem thêm:
Live Help - Online