3TSoft - Quy định về BHYT năm 2019 đối với doanh nghiệp

11/03/2019 |  Lượt xem: 1045

Theo Luật bảo hiểm Việt Nam, Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Bảo hiểm y tế nhà nước không được tổ chức vì lợi nhuận mà là một chính sách xã hội. Nhà nước đứng ra tổ chức Bảo hiểm y tế, bao gồm với những người, cá nhân, tổ chức liên quan. Bảo hiểm y tế nhà nước không nhắm tới mục đích lợi nhuận như bảo hiểm tư nhân.

Vậy đối với doanh nghiệp thì đối tượng và mức đóng BHYT được quy định như thế nào, mời bạn đọc theo dõi bài viết sau đây:

I. Đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế năm 2019:

Căn cứ theo Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định:

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức.

- Trường hợp Người lao động (nêu trên) có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Lưu ý:

- Từ ngày 01/01/2018 người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN => Không thuộc đối tượng tham gia BHYT,BHTN. (Theo công văn 3895/BHXH-TB ngày 29/12/2017 của BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI).

II. Mức đóng Bảo hiểm y tế:

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định: Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế:

1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 nêu trên.

- Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

III. Tỷ lệ đóng Bảo hiểm y tế:

Căn cứ theo điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam quy định:

Mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT của các đối tượng, cụ thể như sau:

- Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng.

Trong đó:

- Người sử dụng lao động (Doanh nghiệp) đóng 30%;

- Người lao động đóng 1,5%.

- Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (bao gồm mức lương và phụ cấp lương).

Live Help - Online