3TSoft - Quy định những ngày nghỉ phép được hưởng nguyên lương

14/12/2018 |  Lượt xem: 644

Nắm rõ được các quy định về ngày nghỉ và việc tính lương cho các ngày nghỉ phép giúp người lao động đảm bảo được các quyền lợi của mình và sắp xếp kế hoạch làm việc với thời gian nghỉ hợp lý.

Theo luật số: 10/2012/QH13 các trường hợp sau người lao động nghỉ phép được hưởng nguyên lương:

- Các ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương

- Nghỉ việc cá nhân được hưởng nguyên lương

- Ngày nghỉ hàng năm

1. Các ngày nghỉ lễ tết được hưởng nguyên lương

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

- Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch)

- Tết Âm lịch 05 ngày

- Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch)

- Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch)

- Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch)

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch)

2. Ngày nghỉ việc riêng

- Kết hôn: nghỉ 03 ngày

- Con kết hôn: nghỉ 01 ngày

- Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày

3. Ngày nghỉ hàng năm

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường

- 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật

- 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

 

Live Help - Online