3TSoft – Xuất nguyên vật liệu giá thành sản phẩm

26/05/2020 |  Lượt xem: 641

Xuất nguyên vật liệu là một trong những công đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất, vậy cách thức xuất nguyên vật liệu trong phần mềm 3TSoft như thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình nhập liệu xuất nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm

Sau khi nhập vật tư trong phiếu nhập kho, chúng ta tiến hành xuât nguyên vật liệu trong phiếu xuất NVL trong phần hành Kế toán sản xuất- giá thành

Phiếu xuất NVL:Tất cả các chứng từ xuất vật tư hàng hóa, nguyên vật liệu từ kho có liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất thì sẽ được nhập vào Phiếu xuất nguyên vật liệu.

Kế toán Sản xuất, giá thành ---> Xuất nguyên vật liệu ---> Ấn F2 để thêm mới

I.Xuất nguyên vật liệu không theo định mức

Chú ý:

- Mã sản phẩm chỉ được chọn khi Tk phát sinh là Tk theo dõi giá thành.

- Nếu nhập mã sản phẩm, thì chi phí đó được phân bổ trực tiếp cho sản phẩm đang ghi nhận. Nếu để trống mã sản phẩm thì chi phí đó sẽ được phân bổ cho tất cả các sản phẩm trong kỳ sản xuất.

II. Xuất sản phẩm theo định mức

Bước 1: Khai báo định mức sản phẩm

Danh mục sản phẩm công trình --- > Chọn sản phẩm cần khai báo nhấn Enter

Sau khi khai báo ấn biểu tượng Save để lưu.

Bước 2: Xuất vật tư theo định mức

Cách 1: Sau khi đã khai báo định mức sản phẩm nếu muốn xuất theo định mức ---> Kế toán sản xuất giá thành  ----> Xuất NVL ---> Xuất theo định mức

Kho xuất

Là kho của vật tư cần xuất

Thành phẩm

Mã TP đang muốn sản xuất

 
Kết quả thu được:

Cách 2:

Vào Phiếu nhập thành phẩm ---> Ấn F2 để thêm mới nhập kho thành phẩm hoàn thành.

Chọn chức năng (trên thanh công cụ) à Lập phiếu xuất theo định mức ---> Nhập thông tin ---> Chấp nhận

Lưu ý: Khi xuất NVL theo định mức thì các phương pháp phân bổ không có ý nghĩa vì nó luôn bằng với chi phí xuất theo định mức đã xây dựng.

Chúc quý khách thành công!