3TSoft - Kết nối máy chủ - máy trạm online

05/10/2015 |  Lượt xem: 7216

Hamachi là một hệ thống mạng riêng ảo (VPN - Virtual Private Network) sử dụng giao thức UDP với “kiến trúc bảo mật mở”. Hiểu đơn giản là các máy kết nối với nhau không qua mạng lan thì ta có thể kết nối qua công cụ Hamachi.

Mỗi máy tính kết nối vào mạng Hamachi lần đầu sẽ được gán cho một ID; một máy chủ sẽ có nhiệm vụ “dẫn đường” cho các máy khách kết nối được với nhau, tạo thành một mạng LAN ảo qua Internet.

Mỗi mạng trong Hamachi chính là một mạng LAN ảo, với tên và mật khẩu khác nhau. Sau khi gia nhập vào mạng bạn có thể kết nối, chia sẻ dữ liệu với các máy tính khác cùng ở trong mạng. 

Bài viết này, Phần mềm kế toán 3TSoft sẽ hướng dẫn cài đặt và thiết lập kết nối Hamachi

Lưu ý: Để kết nối được Hamachi, cả máy chủ và máy trạm phải tắt tường lửa. Cách tắt tường như sau:

   - Win xp: Chọn Start --> Run --> Gõ firewall.cpl --> Tích vào Off (not recommended) --> OK.

   - Win 7: Vào Control Panel --> Security Center --> Windows Firewall --> Tích vào Off (not recommended) --> OK.

1. Máy chủ (Máy chứa cơ sở dữ liệu)

Bước 1: Tải Hamachi tại đây

Bước 2: Cài đặt Hamachi

Bước 3: Tạo tài khoản đăng nhập Hamachi

   - Ấn log in

   - Điền thông tin địa chỉ mail và pass để đăng nhập

   - Ấn Create Account

Bước 4: Tạo Network để các máy trạm kết nối tới

   - Chọn Network --> Create a new network: Điền Network ID và pass. Thông tin này cần lưu lại để máy trạm join vào.

   - Nhấn Create để tạo group. 

2. Máy trạm (Máy để quản lý theo dõi online từ xa)

Sau khi máy chủ đã tạo ra 1 network, để máy trạm kết nối được đến CSDL của máy chủ thì máy trạm cần join vào network vừa tạo:

Bước 1:Tạo tài khoản để đăng nhập Hamachi

Bước 2: Kết nối với Network đã tạo tại máy chủ

   - Chọn Network --> Join Network

   - Điền thông tin Network và Pass đã tạo ở máy chủ

   - Kích vào Join

Sau khi kết nối tới máy chủ thì sẽ hiện tên máy chủ kèm IP.

Bước 3: Kiểm tra kết nối máy chủ - máy trạm

Cần ping sang máy chủ xem mạng có thông nhau không: Kích chuột phải vào tên máy chủ chọn Ping.

Bước 4: Cách kết nối đến máy chủ

   - Tại tên máy chủ, ấn chuột phải chọn Copy Ipv4 address

   - Đăng nhập vào phần mềm, chọn Hiện thị

   - Tại tên máy chủ, copy địa chị IP vào ô (LOCAL)

   - Tại cơ sở dữ liệu, ấn sổ dữ liệu

Chú ý: Để đăng nhập được vào phần mềm qua Hamachi thì hamachi phải Online thì máy trạm mới kết nối được.

Xem video hướng dẫn tại:

 

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu
Live Help - Online