3TSoft - Hướng dẫn cài đặt thông tư 133

04/01/2017 |  Lượt xem: 5414

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THÔNG TƯ 133

Bài viết sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi danh mục từ QĐ 48 sang TT133 năm 2017 trên Phần mềm kế toán 3TSoft. Thao tác chuyển đổi gồm 2 phần chính:

Phần I: Cài đặt phần mềm kế toán 3TSoft theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Phần II: Chuyển danh mục năm 2016 sang dữ liệu vừa tạo

Phần I: Cài đặt Thông tư 133/2016/TT-BTC và tạo mới dữ liệu

Bước 1: Tải bản cài đặt

Bước 2: Cài đặt phần mềm

 • Giải nén bộ cài --> Vào thư mục SETUP --> Chọn thư mục 3TSoft --> Chạy file setup để cài đặt chương trình TT133.

Lưu ý: Do máy trước đó đang sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC nên chúng ta sẽ bỏ qua bước Cài đặt MS SQL Server.

Bước 3: Tạo mới dữ liệu

 • Chạy biểu tượng phần mềm kế toán 3TSoft trên màn hình Desktop để xuất hiện giao diện đăng nhập.
 • Tại cửa sổ đăng nhập bấm Hiển thị, sử dụng thông tin kết nối của MS SQL Server theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC trước đó (Mặc định của phần mềm là DB3TSOFT – MK là 3TSoft.vn)
 • Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới (tên dữ liệu là tồn tại duy nhất và viết liền không dấu, không sử dụng ký tự đặc biệt, không bắt đầu bằng chữ số).
 • Chọn Tạo mới dữ liệu, xuất hiện cửa sổ chọn đường dẫn lưu trữ cơ sở dữ liệu và bấm Thực hiện.
 

Bước 4: Cập nhật bản quyền

 • Sau khi tạo mới xong cơ sở dữ liệu bấm Chấp nhận để đăng nhập vào phần mềm.
 • Chọn Menu Trợ giúp --> Đăng ký sử dụng --> Chọn file bản quyền đã được cấp trước đó --> Chấp nhận

Phần II: Chuyển danh mục năm 2016 sang dữ liệu vừa tạo

Bước 1: Tải công cụ quản lý dữ liệu eZTOols.

Bước 2: Chuyển dữ liệu

 • Giải nén file vừa tải về, chạy file eZTOols.exe
 • Tại cửa sổ kết nối máy chủ, sử dụng thông tin kết nối của MS SQL Server theo Quyết định 48/2016/QĐ-BTC trước đó.
 • Tại phần Cơ sở dữ liệu chọn dữ liệu vừa tạo mới được ở Bước 3 - Phần I.
 • Chọn menu Nhận dữ liệu có điều kiện.
 • Chọn các thông số phù hợp và bấm Thực hiện.

Lưu ý:

 • Từ cơ sở dữ liệu: chọn dữ liệu đang hạch toán năm 2016 theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.
 • Đơn vị cơ sở: chọn đơn vị cơ sở cần chuyển.
 • Từ ngày: chọn ngày từ khi nhập liệu vào PM.
 • Đến ngày: chọn thời điểm gần kề nhất có phát sinh hạch toán.
 • Phương thức nhận dữ liệu: chọn Lấy phần thiếu
Live Help - Online