3TSoft - Hệ thống phím tắt trong phần mềm

25/09/2017 |  Lượt xem: 5977
Bài viết dưới đây 3TSoft xin được trình bày hệ thống các phím tắt sử dụng trong phần mềm kế toán 3TSoft. Với hệ thống phím tắt này thao tác nhập liệu của các bạn sẽ trở lên THUẬN TIỆN và NHANH CHÓNG hơn bao giờ hết.
 
PHÍM TẮT NỘI DUNG GHI CHÚ
F1 Hướng dẫn sử dụng phần mềm  
F2 Thêm mới Thêm mới đối tượng, Thêm mới chứng từ, Thêm mới báo cáo,...
F3 Sửa  
F4 Tìm kiếm Tìm theo cột và tìm từ trái qua phải, đặt chuột cột nào thì tìm kiếm cột ấy. Chúng ta sẽ sử dụng F4 để tìm kiếm khi xác định được đích danh đối tượng tìm kiếm là gì, VD như mã sản phẩm, mã đối tượng...
F4 Xem định khoản chứng từ vật tư
Mở chứng từ => Đặt chuột tại dòng nhập vật tư => Nhấn  F4 để xem định khoản => Quay trở lại thông tin ban đầu nhấn lại tiếp F4
F5 Hiển thị máy tính trong phần mềm  Đặt chuột tại dòng giá trị số muốn tính => Nhấn F5 => Giá trị đó sẽ hiện thị luôn trên máy tính để thực hiện thao tác tính toán.
F6 Gộp mã Sử dụng gộp mã các đối tượng trong các danh mục sử dụng.
F6 Sao chép chứng từ sang đơn vị cơ sở khác trong chức năng Bản quyền kép Sao chép các chứng từ. 
F7 In  
F8 Xóa Sử dụng trong hệ thống danh mục
F9 Lọc chứng từ Sử dụng trong danh sách chứng từ
F9 Thêm điều kiện lọc Sử dụng trong các báo cáo
F10 Sao chép định mức sản phẩm, công trình Chọn năm đã khai báo định mức => Vào danh mục sản phẩm công trình chọn mã sản phẩm, công trình sau đó ấn F10 để sao chép định mức sang năm mới.
F10 Thực hiện các bút toán kết chuyển - phân bổ tự động  
Esc Thoát  
Ctrl+F Tìm kiếm Tìm theo từng từ từ trên xuống hoặc từ dưới lên, sử dụng tổ hợp phím này khi chưa xác định được rõ giới hạn tìm kiếm là gì, tìm kiếm bâng quơ theo những gợi nhớ
Ctrl+F2 Sao chép chứng từ Sử dụng trong danh sách chứng từ
Ctrl+F3 Sửa mẫu báo cáo Lưu ý là mình chỉ sử dụng được phím tắt này đối với phần mềm đã có bản quyền
Ctrl+F3 Sửa lại tài khoản thời gian khấu hao TSCĐ,CCDC Sử dụng trong kế toán tài sản, công cụ chi phí
Ctrl+F4 Khai báo công thức báo cáo Sử dụng xem công thức phần mềm xây dựng trong các báo cáo có khai báo công thức.
Ctrl+F5 Kiết xuất dữ liệu ra Excel  
Ctrl+F6 Ghi giảm tài sản, công cụ chi phí Sử dụng trong kế toán tài sản, công cụ chi phí
Ctrl+F7 Xem trước khi in Xem 1 phiếu
Ctrl+F9 Đánh lại số chứng từ Sử dụng trong danh sách chứng từ
Ctrl+Q Khai báo hóa đơn thuế GTGT Sử dụng trong danh sách chứng từ. Đặt chuột vào chứng từ muốn kê khai thuế ==> Nhấn Ctrl + Q.
Ctrl+Enter Lưu  
Ctrl+Enter Lập báo cáo Sử dụng trong các báo cáo
Ctrl+D Ẩn/hiện cửa sổ các điều kiện lọc khi lập báo cáo Sử dụng trong các báo cáo
Shift+F2 Chi tiết thanh toán theo hóa đơn Sử dụng trong danh sách chứng từ
Shift+F3 Tổng cộng  
Insert Chèn thêm 1 dòng định khoản ở giữa các dòng đã nhập liệu trong chứng từ  
Enter Xuống dòng  lệnh di chuyển xuống các ô, các dòng nhập liệu tiếp theo.
Enter Khai báo định mức trong sản phẩm, công trình Trong danh mục sản phẩm công trình, chọn mã sản phẩm và ấn Enter để ra phần hành khai báo định mức
Enter Nhập giá trị của máy tính cá nhân vào 1 ô số nào đó  Đang sử dụng chức năng máy tính, muốn nhập giá trị tính toán trên máy tính vào giá trị của ô đang nhập liệu. Đặt chuột vào ô muốn nhập liệu => Tích chuột vào máy tính đang hiển thị giá trị => Nhấn Enter.
 
CHÚC CÁC BẠN THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!
Make your job easy!
Live Help - Online